Utvecklingsbolaget för Ludvika och Smedjebacken

Våra utvecklingsområden

Aktuellt

Så får du med dina kollegor i hållbarhetsarbetet

26 september 9-12
Läs mer!


Vill du anmäla din butik/organisation till Handla Hållbart!
Klicka här!​​​​​​​

Kalendarium

I vårt kalendarium hittar du inplanerade aktiviteter. 

Utvecklingsarbete & projekt

Hur jobbar ni med hållbarhet? Jag besöker gärna "ditt" företag för att se hur ni gör för att sedan sprida den kunskapen till andra. Hör av dig!

HögskoleCentrum
 

På HögskoleCentrum får du tillgång till allt du behöver för att klara dina studier.
Läs mer här!
 

High Voltage Valley

En arena för att utveckla morgondagens teknik och företagande inom elkraft-teknik.
HVV's hemsida.

Bredda arbetsmarknaden

Coachning, vägledning och praktik på ett annat jobb hos ett annat företag. 

Bengt Åkman på VBU (Västerbergslagens utbildningsförbund) har i uppdrag att skapa nya YH-utbildningar, som riktar sig både lokalt och nationellt. Huvudman för projektet är VBU.

Genom att informera och diskutera med näringsliv, förvaltningar och andra intressenter bör ett antal förslag komma fram. Efter en analys av förslagen går Bengt vidare med att bilda referensgrupper som tar fram ett detaljerat utbildningsinnehåll.

Läs hela inlägget »

Digitaliseringen påverkar alla företag. Den öppnar för nya kundrelationer, affärer och affärsmodeller. Den innebär genomgripande, snabb förändring och påverkar alla delar av verksamheten.

Välkommen till B2B Forum kring digitaliseringens möjligheter för små och medelstora företag. Det arrangeras av IVAs projekt Smart industri tillsammans med AB Samarkand2015 och Region Dalarna. 

När: Onsdag den 6 september 2017 12:00 - 16:00
Plats: Samarkand2015, Fredsgatan 27, Ludvika
Workshop och lunch är kostnadsfritt.

Utgångspunkt är företagens utmaningar för att kunna ta tillvara på digitaliseringens möjligheter:

Läs hela inlägget »

Nu finns Högskolecentrum på Facebook.

Här får du idéer och information om vad som är på gång.
Vi kommer också att lägga in tips om jobb och studier som vi hoppas kan vara av intresse för dig.

Ett enkelt sätt att hålla sig uppdaterad är att gilla oss på Facebook. 
 

Läs hela inlägget »

Infram är en påverkansgrupp för strategiska satsningar på väg- och järnvägsnätet inom och i anslutning till Bergslagsregionen. Vi vill bidra till ökad kännedom om inlandets exportföretag och bli en röst för infrastruktursatsningar som bidrar till växande arbetsmarknader, ökande befolkning och framtidstro i regionen.

Läs hela inlägget »

Arena för Tillväxt publicerar varje år skriften Sveriges Nya Geografi, en kartläggning av trender och utvecklingsmönster i Sveriges kommuner och regioner.  Årets publikation sätter fokus på hållbarhet – ekonomisk, social och miljömässig - och dess betydelse för utveckling och attraktionskraft.
Linnéa Hassis, processledare på Arena för Tillväxt, presenterade denna under torsdagen samverkansmöte för tillväxt i Smedjebacken. 

Läs hela inlägget »