Hållbart Västerbergslagen

Hållbart Västerbergslagen - nätverk för hållbar utveckling och ökad konkurrenskraft

Att arbeta med hållbarhet innebär att ta hänsyn till ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet från ett etiskt perspektiv.

Hållbarhetsnätverk

I arbetsgruppen – ”Hållbarhet”  ett nätverk där vi träffas för att få uppdateringar av vilka regler som gäller, lära av varandra och diskutera hur vi kan jobba med hållbarhetsfrågan.

Gruppen träffas fyra gånger per år, två timmar per gång, med lunch och tid för diskussioner/lärande. Möjligheter finns att anlita eventuella föredragshållare för att tillföra den kunskap som eventuellt efterfrågas.

Målsättningen med hållbarhetsnätverket är:

 • Att Ludvika och Smedjebacken ska uppfattas som en förebild inom hållbarhet
 • Att ge regionens arbetsgivare och medarbetare kompetens och praktiska kunskaper för att kunna bedriva ett effektivt hållbarhetsarbete
 • Att genom ett aktivt hållbarhetsarbete öka regionens och företagen i regionens konkurrenskraft

Målgruppen är företag och organisationer som är intresserade av att utveckla sitt sociala och miljömässiga ansvar och arbete.

Är du intresserad av att delta, kontakta Lena Norrström på 070-615 01 05 eller via mail: lena.norrstrom@samarkand2015.com

Några exempel på vad hållbart arbete kan innehålla:

Miljö

 • Resurseffektivisering
 • Energibesparing
 • Återvinning
 • Ekologisk-/Fair Trade-inköp
 • Leverantörskedja 

Socialt

 • Mångfald
 • Praktik
 • Likabehandling
 • Anställdas hälsa
 • Kunder

Ekonomi

 • Riskminimering
 • Lönsamhet
 • Transparens
 • Innovation
 • Nya möjlighet 
Etik
 • Värdegrund
 • Ledning
 • Marknadsföring
 • ”Code of ethics"