Hållbart Västerbergslagen

Hållbart Västerbergslagen - nätverk för hållbar utveckling och ökad konkurrenskraft

Att arbeta med hållbarhet innebär att ta hänsyn till ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet från ett etiskt perspektiv.

Projektet ”Hållbart Västerbergslagen” ska förbättra kunskapen om hållbarhetsarbete och genom detta öka företagens och regionens konkurrenskraft. Att tillfredsställa kundernas behov och samtidigt ta hänsyn till förväntningar från ägare, anställda, underleverantörer och samhället är en förutsättning för att bygga ett förtroende både nationellt och internationellt.

Är du intresserad av att delta, kontakta Lena Norrström på 070-615 01 05 eller via mail: lena.norrstrom@samarkand2015.com

Jag kommer gärna på besök för att lära mig mer om hur just ni jobbar. Goda exempel finns det många och vi vill gärna lyfta dessa!

Hållbarhetsnätverk
Många företag och organisationer vill stärka sin kompetens och erfarenheter kring dessa frågor. Målsättningen med projektet är:

 • Att Ludvika och Smedjebacken ska uppfattas som en förebild inom hållbarhet
 • Att ge regionens arbetsgivare och medarbetare kompetens och praktiska kunskaper för att kunna bedriva ett effektivt hållbarhetsarbete
 • Att genom ett aktivt hållbarhetsarbete öka regionens och företagen i regionens konkurrenskraft

Målgruppen är företag och organisationer som är intresserade av att utveckla sitt sociala och miljömässiga ansvar och arbete.
Vi kommer bland annat att arbeta med utbildning och kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte för att pröva metoder och verktyg inom området hållbar utveckling.  
 

Många arbetar redan med flera av dessa punkter, hur kan dessa synliggöras för att till exempel attrahera nya medarbetare och nya kunder?  

Några exempel på vad hållbart arbete kan innehålla:

Miljö

 • Resurseffektivisering
 • Energibesparing
 • Återvinning
 • Ekologisk-/Fair Trade-inköp
 • Leverantörskedja 

Socialt

 • Mångfald
 • Praktik
 • Likabehandling
 • Anställdas hälsa
 • Kunder

Ekonomi

 • Riskminimering
 • Lönsamhet
 • Transparens
 • Innovation
 • Nya möjlighet 
Etik
 • Värdegrund
 • Ledning
 • Marknadsföring
 • ”Code of ethics"