Här hittar du referat från genomförda seminarier

Mingel och seminarium 25 januari 2017

Thomas Carlzon, tidigare vd på IKEA
 
När Thomas Carlzon tillsattes som vd på IKEA var han den sjätte i raden som hade sina rötter i Älmhult.  Att veta var våra rötter är, är något som Thomas anser vara viktigt för att förståelse för företaget. Att rycka upp någon, person eller företag med rötterna är inget som gynnar en fortsatt utveckling, snarare tvärt om. IKEA har sina rötter i Älmhult som är hjärtat och navet i IKEA.
 
Som numera egen företagare, med 33 års erfarenhet av ledarskap har Thomas Carlzon många bra råd att ge de ca 70 personer som samlats på Samarkand2015 i Ludvika.  
För att lyckas med affärer, företag och organisationer måste det finnas en tydlig vision och en tydlig affärsidé.
IKEA’s vision ”att skapa en bättre vardag för de många människorna” kan gälla alla, både sjukhus, företag, skolor och universitet.

Många av de råd som Thomas delar med sig av handlar om att det är viktigt med en bra ledare, chefer behövs inte.
För framtiden krävs ett hållbart ledarskap, när medarbetaren växer, växer organisationen. En ledare är målstyrd, skapar förutsättningar och skapar förutsättningar för en balans i livet.
Några medarbetarförmågor som är viktiga att arbeta med är att, utveckla dig själv, bidra till tillsammanskänsla, bidra till inspiration och förtydligande, finna nya vägar med ständiga förbättringar.

Thomas berättar om hur viktigt det är att se alla. Är det någon som inte trivs eller mår bra på sin arbetsplats är det viktigt att se personen och försöka hitta rätt plats för personen.
 
Thomas berättar om sin tid som cancersjuk, hur viktigt det är att tänka positivt, äta hälsosamt och vårda sin kropp. Varför heter det sjukhus tex? Bättre vore friskhus, friskläkare och frisksköterska. Dessa gör ju allt för att man ska bli frisk.
 
Men Thomas Carlzon lyfter också vikten av en bra infrastruktur, bra skolor och bra boende för att få personer till regionen som kan vara med och utveckla.
 
Thomas Carlzon avslutar med ”framför allt, glöm inte ha roligt”.