Arbetsgrupper

En viktig del av Samarkand2015:s arbete sker i arbetsgrupper. Samarkand driver idag fem arbetsgrupper inom olika fokusfrågor efter samarkandkretsens prioriteringar.

Samverkan mellan olika parter inom regionen är en förutsättning för att klara framtidens utvecklingsfrågor. Nätverksarbete är ett starkt verktyg för att åstadkomma utveckling och förändring. Delaktighet och aktivitet av många aktörer krävs för att ett nätverk ska bli framgångsrikt. 

Arbetsgrupperna hittar du här nedanför.

Boende- och infrastrukturfrågor

Samarkand är en samordnade kraft och ett forum för infrastrukturfrågor i Ludvika och Smedjebacken.  

Samarkand fungerar som en pådrivare och jobbar kontinuerligt med infrastrukturfrågor som berör järnvägstrafiken, vägtransporter och bostäder. Några av de aktuella frågor som man arbetar med är:

Att utveckla och förbättra järnvägstrafiken på sträckorna Ludvika-Västerås-Stockholm respektive Örebro-Gävle
 
Att förbättra möjligheter till vägtransporter, bland annat på riksvägarna 50 och 66 samt utveckla alternativa rutter för tyngre gods.

Att arbeta för en fungerande gemensam boendemarknad i Ludvika-Smedjebacken. Det ska finnas ett blandat attraktivt utbud som långsiktigt möter befolkningsutveckling och bidrar till regional attraktivitet.

Arbetsgruppen består av:
Ulf Rosenkvist, LudvikaHem
Cia Ferner-Kny, Bärkehus, SEAB
Lennart Silfverin, Smedjebackens Kommun
Bo Jernberg, Smedjebackens
Kommun
Sanna Broman, Smedjebacken Kommun
Lars-Åke Josefsson, Ludvika Kommun
Göran Sundell, Ludvika Kommun
Anna Lindberg Karlsson, Ludvika Kommun
Angelica Sundkvist, Svensk Fastighetsförmedling
Ivan Eriksson, Repr. politik
Lena Ludvigsson Olafsen, Repr. politik
Siri Andersen Nyyssönen, Handelsbanken
Lars Lindblom, Samarkand2015


HR-nätverket

HR-nätverket hanterar hela HR-kedjan  och  är också ett nätverk för kompetens- och informationsutbyte. 

Medverkande i HR-nätverket:
Sara Facchini-Frankental, ABB
Elly Hartings, ABB
Anna-Karin Mässing, Ludvika Kommun
Anette Patten, Ludvika Kommun
Ann-Sofie Westman, Smedjebackens Kommun
Minna Juntunen, Landstinget Dalarna
Eva Åsmo, Spendrups Bryggeri
Kerstin Enberg, VBU
Peter Miettinen, Ovako
Kathrine Abrahamsen, Samarkand2015 
Lars Lindblom, Samarkand2015

Media- och kommunikationsfrågor

Media- och kommunikationsgruppen är ett nätverk för erfarenhetsutbyte, inspiration och för att hjälpa varandra att sprida information. Man arbetar strategiskt, medvetet och samordnat med kommunikation, sociala medier, varumärkesbyggande, mediabevakning, omvärldsbevakning och hantering av statistik.

Gruppen vill lyfta värdet av att organisationer, och även kommunerna, satsar på välfungerande kommunikation.

Arbetsgruppen består av:
Aiki Rillo, VB Energi
Maria Jansson, ABB
Carina Hedström Hammar, VBU
Ki Eriksson, Ludvika Kommun
Henrik Schmidt, Ludvika Kommun
Andreas Falk, Ludvika Kommun
Evamari Anestedt, Smedjebacken Kommun
Sussi Falk, Unika Ludvika
Veronica Lindgren, Unika Ludvika
Eva-Lena Gunningberg, LudvikaHem
Janna Johansson Pereira, Samarkand2015
Marie Wennerström, SEAB
Anna Johnsson, Meken
Lena Norrström, Samarkand2015


Ungdomsfrågor

Samarkandkretsen har lyft fram ungdomar som en viktig del i kommunens utveckling.
Följande områden har identifierats som prioriterade:
- Utbildning – godkända betyg, matematikkunskaper, skolidrott
- Aktivitet på fritiden – kultur, mötesplatser, ”ung företagsamhet”
- Vuxenstöd – mötesplatser, generationsstöd, föräldrautbildning
- Droger/ohälsa – ANT aktiviteter. 

Arbetsgruppen består av:
Jonas Fors, Ludvika Kommun
Unni Fredriksson, Ludvika Kommun
Hanna Lindgren, Ludvika Kommun
Maria Ronsten, Smedjebackens Kommun
Bengt Norrlén, Smedjebackens Kommun
Jerry Svedlund, Creator
Jan Pettersson, Väsman Invest
Åsa Blom, VBU
Carina Hammar, VBU
Petter Nilsson, ABB
Hans Linder, ABB
Lars Lindblom, Samarkand2015