Utvecklingsarbete i projekt

Ett långsiktigt och strategiskt utvecklingsarbete är en förutsättning för tillväxt och ekonomisk utveckling. Verksamheten är inriktad på omvärldsbevakning och projektidéer med fokus på Samarkand2015:s ägare och intressenters långsiktiga utvecklingsområden. Utgångspunkten är att projekten ska ingå som en del i det ordinarie utvecklingsarbetet.

Förutom projekten sker en del av Samarkand2015:s arbete i arbetsgrupper.