Utvecklingsarbete i projekt

Ett långsiktigt och strategiskt utvecklingsarbete är en förutsättning för tillväxt och ekonomisk utveckling. Verksamheten är inriktad på omvärldsbevakning och projektidéer med fokus på Samarkand2015:s ägare och intressenters långsiktiga utvecklingsområden. Utgångspunkten är att projekten ska ingå som en del i det ordinarie utvecklingsarbetet.

Förutom projekten sker en del av Samarkand2015:s arbete i arbetsgrupper.  

Pågående projekt och stategiska arbeten

Rörlighet i Bergslagen
är en social innovation som är ett resultat från samarbete mellan offentliga och privata företag i Samarkands HR nätverk. Rörlighet i Bergslagen vänder sig till medarbetare som är i behov av att prova annat arbete.

Hållbart Västerbergslagen
är ett nätverk för hållbar utveckling och ökad konkurrenskraft ett avslutat projekt som övergår i ett "Hållbarhetsnätverk"

FlyttIn Grangärdebygden 
är ett arbetsintegrerande socialt företag för nyanlända i Dalarna som bidrar till att utveckla landsbygden. 
I samverkan med näringslivet ska man hitta möjligheter så att medarbetarna i företaget kan bli en resurs i branscher som har arbetskraftsbrist. na som bidrar till att utveckla landsbygden

Programmering i skolan
Hos Samarkand2015 samlas lärare och pedagoger från Smedjebacken och Ludvika kommun för att utbilda sig för att kunna undervisa i och integrera programmering i de traditionella läroämnena