Näringslivspris inom miljö och hållbar utveckling

Stadgar för Samarkand2015 näringslivspris inom miljö och hållbar utveckling

1. Samarkand2015:s näringslivspris inom Miljö och Hållbar Utveckling på 10 000 kr har instiftats år 2017 i syfte att stimulera och belöna engagemang i hållbarhetsfrågor i Västerbergslagens näringsliv.
 
2. Priset skall i första hand delas ut till en person, företag eller sammanslutning i Västerbergslagen som tagit fram en idé som har en tydlig realiserbar potential eller som genom nytänkande och innovation i sitt företagande har brutit ny mark för regionens hållbarhetsarbete, med tyngdpunkt på de ekologiska, ekonomiska och sociala utmaningar som är strategiskt viktiga för företagens och invånarnas livsmiljö.
 
3. Priset, som delas ut årligen med start 2018, består dels av ett penningbelopp till vinnaren dels av diplom till de nominerade.
 
4. Pristagaren utses av en jury bestående av Hållbarhetsnätverket, som representeras av kommunerna samt företag i regionen. Förslag till pristagare kan lämnas av vem som helst till ansvarig på Samarkand2015. jurygruppen.
 
5. Senast den sista maj utdelningsåret ska jurygruppen ha utsett tre kandidater till priset, varav en vinnare. Beslutet skall åtföljas av en utförlig motivering och vinnaren presenteras på t.ex. något passande Samarkandevent/sammankomst. Samtliga kandidater, inklusive vinnaren, tilldelas ett diplom.
 
OBS Vi vill ha din ansökan senast den 10 maj 2018.

Har du frågor är du välkomen att höra av dig till: lena.norrstrom@samarkand2015.com

Det första priset delas ut som är ett resultat av Hållbart Västerbergslagen ett projekt som finansieras av Tillväxtverket och Region Dalarna.
Priset finansieras av Samarkand2015.

 

Ansökningsformulär