Programmering i skolan

Pedagoger lär sig programmera!
 
26 pedagoger som arbetar inom förskola, fritids och skola i Ludvika och Smedjebacken har träffats på Samarkand2015 för att lära sig programmera.
 
Pedagogerna  har under ledning av Anders Berggren IT-pedagog Smedjebacken, Tobias Wetterskog programmeringslärare VBU, Frida Hallmans och Tommy Karlström lärare grundskolan Ludvika, bl.a. fått prova på att programmera legorobotar att utföra ett uppdrag.
 
Pedagogerna har även spånat kreativt i hur man kan jobba i skolan och fått tagit del av roliga exempel. Pedagogerna kan låna med sig programmeringslådor med klassutrustning hem för att använda i undervisningen.
 
Detta initiativ kommer ur ett projekt på Samarkand2015.

En arbetsgrupp har  arbetat med att ta fram ett förslag till en programmeringsprofilering ”en röd tråd från förskola till gymnasieskolans avslut” för grund- och gymnasieskolorna i Ludvika och Smedjebacken.  
 
Arbetsgruppen ser också programmering som ett bra verktyg att underlätta inkluderingen av nyanlända i klassrummen då programmering är oberoende av vilket modersmål man har. Utifrån detta gick Samarkand in med en ansökan om medel ur ”tillfälligt statsbidrag för mottagning av flyktingar” för att kunna köpa in IT-lådor och starta upp verksamheten. Ansökan beviljades och utbildning av pedagoger har skett.

För att få låna IT-lådorna som finns på Samarkand, måste du först ha deltagit i utbildningen.
En ny utbildning kommer starta i februari-mars. 
Vill du ha mer information eller delta i utbildningen, hör av dig till Åsa Andersson: 
 Telefon: 070-226 46 56
E-post: asa.andersson@samarkand2015.com