Utvecklingsbolaget för Ludvika och Smedjebacken

- för ett innovativt, hållbart och attraktivt Västerbergslagen

Information med anledning av det nya coronaviruset
Samarkand följer Folkhälsomyndighetens råd, rekommendationer och restriktioner – och har också stor respekt för den oro människor känner i situationen. Vårt arbete fortlöper men vi håller de flesta möten via digitala kanaler istället för att fysiska möten och vi har tyvärr tvingats ställa in och/eller flytta fram våra evenemang.  För att underlätta för dig har vi samlat länkar till myndighetssidor med råd och information till företagare, arbetsgivare och anställda gällande det nya coronaviruset Covid-19 på denna sida

Snabb Smart Hållbar Omställning heter ett projekt vi driver tillsammans med näringslivsenheterna i Ludvika och Smedjebackens kommuner. Syftet är att hjälpa till med kompetensutveckling till permitterade, varslade och anställda samt stöd till ledning. Läs mer här vilken hjälp du och/eller ditt företag kan få via Snabb Smart Hållbar Omställning

Striktare regler from 23 december
Vårt Högskolecentrum har i dagsläget begränsning i antal distansstuderande som får vistas i lokalerna.

Från och med onsdag 23 december får max fem studenter vistas i våra lokaler samtidigt. 
Alla studenter uppmanas ringa till studentservice och stämma av antal innan ni kommer. Telefon: 0240-86075.
Det finns både små och stora rum att låna och vi uppmanar till att hålla distans. Välj helst att sitta i eget rum. Alla som känner symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, förkylning eller annan sjukdom uppmanas att avstå från att komma hit.

Hållbarhet är en självklarhet för Samarkand och ett ledord i alla våra arbetsområden.
Samarkands hållbarhetsarbete.
Ludvika kommuns podcast med nyheter och samhällsinformation

Samarkand2015 har verksamhet i Ludvika och Smedjebackens kommuner. Vi arbetar för att attrahera och behålla kvalificerad arbetskraft, skapa en attraktiv arbetsmark-nad samt ge möjlighet till bra utbildning, samhällsservice och livsmiljö för hela familjen.iPå Högskolecentrum har du tillgång till arbetsplats och dator.
På köpet får du både arbetsro och social gemenskap med andra studenter.
Du kan även skriva dina tentor här, oavsett om du studerar på distans eller hör till ett campus. 
 

High Voltage Valley
är ett klusterinitiativ med en neutral plattform för samverkan mellan företag, universitet
och offentliga aktörer. 
Syftet är att vidare-utveckla den världs-ledande position som regionen har inom elkraftteknik. 
 

Våra senaste nyheter:

AB Samarkand2015 söker en medarbetare som vill arbeta i en innovativ miljö där du har ett definierat uppdrag men ändå är 
beredd att jobba brett med olika frågor och med stor flexibilitet. 

Läs hela inlägget »

Samarkand delar årligen ut ett näringslivspris inom Miljö och Hållbar Utveckling för att stimulera och belöna engagemang i hållbarhetsfrågor inom Västerbergslagens näringsliv. Priset är 10.000 kronor. Lämna förslag till årets pristagare senast 31 augusti. 

Läs hela inlägget »

Digitaliseringen utmanar befintliga tekniker och produktionsmetoder. Den öppnar vägen för nya affärer och affärsmodeller. För företaget innebär digitaliseringen stora utmaningar. Välkommen till ett digitalt företagsforum arrangerat av IVAs Smart industri i samverkan med RISE och Färdplansprojektet.

Läs hela inlägget »

Oavsett vilken verksamhet man bedriver är digitalisering närintill oundvikligt. Det är inte alltid självklart hur man effektivast kan arbeta med detta och vilka satsningar som bör prioriteras för bästa resultat. Till Diginätverket kan du vända dig med i princip allt som rör digitalisering. Nätverket består av samlad expertis som med gemensamma leveranser överträffar kunders förväntan.

Läs hela inlägget »

Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin arrangerar årligen en högtidssammankost där vd:n håller tal om vad som hänt inom teknikens och ekonomins område under året. Under ceremonin presenterades även årets medaljörer. Här kan du se inspelning från årets tal.

Läs hela inlägget »