Utvecklingsbolaget för Ludvika och Smedjebacken

- för ett innovativt, hållbart och attraktivt Västerbergslagen

Samarkand2015 har verksamhet i Ludvika och Smedjebackens kommuner. Vi arbetar för att attrahera och behålla kvalificerad arbetskraft, skapa en attraktiv arbetsmark-nad samt ge möjlighet till bra utbildning, samhällsservice och livsmiljö för hela familjen.iPå Högskolecentrum har du tillgång till arbetsplats och dator.
På köpet får du både arbetsro och social gemenskap med andra studenter.
Du kan även skriva dina tentor här, oavsett om du studerar på distans eller hör till ett campus. 
 

High Voltage Valley
är ett klusterinitiativ med en neutral plattform för samverkan mellan företag, universitet
och offentliga aktörer. 
Syftet är att vidare-utveckla den världs-ledande position som regionen har inom elkraftteknik. 
 

Våra senaste nyheter:

IVA:s högtidstal i Ludvika

Välkommen att  lyssna till Ingenjörsvetenskapsakademiens vd, Tuula Teeri, som presenterar ett 30-tal exempel på årets mest spännande svenska teknikhändelser. Vi påminns också om svenska framgångsrika innovationer från de senaste 100 åren.

Läs hela inlägget »

Genom att köpa andelar i en solcellpark kan man bli sin egen elproducent och därmed göra ett hållbart energival.
Nu vill vi mäta hur det lokala intresset för en andelsägd solcellspark i Ludvika och/eller Smedjebackens kommun ser ut. Vi är därför mycket tacksamma om du svarar på vår korta enkät.
Klicka nedan för att komma till enkäten. 

Läs hela inlägget »

Måndagen den 4 november invigdes Krafttanken - Ludvikas unika landmärke. Det var en anselig skara som kom till Sockenstugeparken för att ta del av festligheterna.
När den tillfälliga belysningen tändes hördes ett jubel. Dock kommer den permanenta belysningen att dröja lite tills markberedningen är helt klar, så endast polygonen i toppen kommer att lysa vackert tills dess. 
 

Läs hela inlägget »
MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, har gett direktiv till Sveriges kommuner att se över sin beredskap inför ett eventuellt större nationellt avbrott på elnätet. Att Ludvika har genomfört ett uppmärksammat projekt för att säkerställa energiförsörjningen vid en eventuell kristid är kanske inte konstigt. Ludvika är energistaden nummer ett och här finns unik spetskompetens som tillsammans, i projektet Ödrift, tagit fram ett multifunktionellt fossilfritt energilager.

Läs hela inlägget »

Välkommen att lyssna till ett websänt seminarium 

Välkommen till ett streamat seminarium
om svensk företags-ledning.
OBS. Seminariet direktsänds från IVA.
 
Tid:  Onsdag 23 oktober kl. 15:30 - 19.00  
(Vi bjuder på fika)

Plats:  Samarkand2015, Fredsgatan 27 vån. 2, Ludvika

Anmälan:  Senast måndag 21 oktober till:
petra.holmlund@samarkand2015.com

Läs hela inlägget »