Arbetsgrupper

En viktig del av Samarkand2015:s arbete sker i arbetsgrupper. Samarkand driver idag sju arbetsgrupper inom olika fokusfrågor efter samarkandkretsens prioriteringar.

Samverkan mellan olika parter inom regionen är en förutsättning för att klara framtidens utvecklingsfrågor. Nätverksarbete är ett starkt verktyg för att åstadkomma utveckling och förändring. Delaktighet och aktivitet av många aktörer krävs för att ett nätverk ska bli framgångsrikt.

Boende- och infrastrukturfrågor

Samarkand är en samordnade kraft, ett forum och en pådrivare för infrastrukturfrågor i Ludvika och Smedjebacken. Boende- infrastrukturgruppen arbetar med frågor som berör järnväg, vägtransporter och botäder. Några aktuella frågor är:
- Att utveckla och förbättra järnvägstrafiken på sträckorna Ludvika-Västerås-Stockholm respektive Örebro-Gävle.
- Förbättra möjligheter till vägtransporter, bland annat på riksvägarna 50 och 66 samt utveckla alternativa rutter för tyngre gods.
- En fungerande gemensam boendemarknad i Ludvika-Smedjebacken och ett blandat attraktivt utbud som långsiktigt möter befolkningsutveckling och bidrar till regional attraktivitet.

Arbetsgruppen består av:
Ulf Rosenkvist, LudvikaHem
Cia Ferner-Kny, Bärkehus, SEAB
Lennart Silfverin, Smedjebackens Kommun
Jan Magnusson, Engelbrektoffice
Ivan Eriksson, Repr. politik
Angelica Sundkvist, Svensk Fastighetsförmedling
Lovisa Leonardsson Piilonen, Ovako  Anna-Karin Larsdotter, Hitachi ABB Power Grids Ludvika
Johanna Ingre, Trafikverket
Ingemar Hellstrom, Smedjebackens kommun
Jessica Lindahl, Handelsbanken
Louise Nordström, Ludvika kommun
Patricia Magnell, Ludvika kommun
Anna Lindberg, Ludvika kommun
Åsa Lundin, Smedjebackens kommun
Malin Wallenberg, VB Energi
Susanne Hedman Jensen, Smedjebackens kommun, 
Erik Odens, Ludvika kommun
Lars Lindblom, Samarkand2015

Hållbarhet

Hållbarhet handlar om företag och organisationers ansvarstagande i samhället med hänsyn till sociala, etiska och miljömässiga aspekter.  I nätverket för  "Hållbarhet" delar vi med oss av aktuella frågor,  goda exempel och skapar möjlighet för konkreta projekt. 
Ett mål är att få med fler små- och medelstora företag i detta arbete. 

Hållbarhet är ett ledord för Samarkands samtliga arbetsområden. 

Arbetsgruppen består av: 

Kristina Beyerl-Karlsson, VBU Ludvika
Jacob Holgersson, Ludvika kommun
Håkan Hultgren, Hitachi ABB Power Grids Ludvika
Hans Lindgren, Spendrups
Peter Vondrus, Samhall 
Malin Wallenberg, VB Energi
Cia Ferner, Seab
Lena Kansbod, Ludvika kommun landsbygd
Therese Bastas, VB Energi
Patricia Magnell, VB-Energi
Ulrika Andersson, Visit Dalarna
Caroline Setterwall, ABB
Veronica Lindgren, Unika Ludvika
Sabine Dahlstedt, WBAB
Malin Andersson, Ludvikahem
Tony Andersson, Ludvikahem
Lina Wu. Afry
Elin Smids, Afry
Lars Lindblom, Samarkand2015


Ungdomsfrågor

Samarkandkretsen har lyft fram ungdomar som en viktig del i kommunens utveckling.

Följande områden har identifierats som prioriterade när det gäller ungdomsfrågor:
- Utbildning – godkända betyg, matematikkunskaper, skolidrott
- Aktivitet på fritiden – kultur, mötesplatser, ”ung företagsamhet”
- Vuxenstöd – mötesplatser, generationsstöd, föräldrautbildning
- Droger/ohälsa – ANT aktiviteter. 

Arbetsgruppen består av:
Unni Fredriksson, Ludvika Kommun
Lisa Haglund, Ludvika kommun
Maria Ronsten, Smedjebackens Kommun
Bengt Norrlén, Smedjebackens Kommun
Petter Nilsson, Hitachi ABB Power Grids Ludvika
Kent Engström, Hitachi ABB Power Grids Ludvika
Håkan Flink, Hitachi ABB Power Grids Ludvika
Lena Eliasson, ABB Industrigymnasium
Pierre Mörck, FBR Regionen 
Janna Johansson Periera, Samarkand2015
Inez Knudsen, VBU
Ida Söderlund Arbetsmarkandskunskap
Malin Bodin Falu-Borlängeregionen
Barbro Nystedt-Forsberg, Ludvika kommun
Jessica Carlberg, Ludvika kommun
Sigrid Saveljeff, Högskolan Dalarna
Håkan Frank, Ludvika kommun politiker
Gunnar Persson, Svenska kyrkan
Niklas Sjödin, VBU.
Mikael Fältsjö, VBU
Kristina Beyerl-Karlsson, VBU
Åsa Linder, Hitachi ABB Power Grids Ludvika
Karin Eriksson, Spendrups
Lena Kansbod, Ludvika kommun
Lars Lindblom, Samarkand2015

Media- och kommunikationsfrågor

Media- och kommunikationsgruppen är ett nätverk för erfarenhetsutbyte, inspiration och för att hjälpa varandra att sprida information. Man arbetar strategiskt, medvetet och samordnat med kommunikation, sociala medier, varumärkesbyggande, mediabevakning, omvärldsbevakning och hantering av statistik.
Gruppen vill lyfta värdet av att organisationer, och även kommunerna, satsar på välfungerande kommunikation.

Arbetsgruppen består av:
Aiki Rillo, VB Energi
Maria Jansson, Hitachi ABB Power Grids Ludvika
Ki Eriksson, Ludvika Kommun
Andreas Falk, Ludvika Kommun
Evamari Anestedt, Smedjebacken Kommun
David Wallman, Smedjebackens kommun
Sanna Arnberg, Ludvika kommun
Lina Grandin, WBAB
Ann-Louise Larsson, Dalarna Science Park
Alexandra Magnusson, Unika Ludvika
Veronica Lindgren, Unika Ludvika
Eva-Lena Gunningberg, LudvikaHem
Sarah Hjälm, Spendrups
Janna Johansson Pereira, Samarkand2015
Marie Wennerström, SEAB
Anna Johnsson, Meken
Petra Holmlund, Samarkand2015


HR-nätverket

HR-nätverket hanterar hela HR-kedjan  och  är också ett nätverk för kompetens- och informationsutbyte. 
Nätverkets arbetssätt är lösningsfokuserat, prestigelöst och med hög integritet. 

Målet är att HR-nätverket skall vara ett värdefullt stöd till respektive HR-funktion. 

Medverkande i HR-nätverket:
Sara Facchini-Frankental, Hitachi ABB Power Grids Ludvika
Elly Hartings, Hitachi ABB Power Grids Ludvika
Isabel Baena, Hitachi ABB Power Grids Ludvika
Hanna Sipovic, Ludvika kommun
Anette Patten, Ludvika Kommun
Ann-Sofie Westman, Smedjebackens Kommun
Minna Juntunen, Region Dalarna
Eva Åsmo, Spendrups Bryggeri
Kerstin Enberg, VBU
Peter Miettinen, Ovako
Janna Johansson-Pereira, Samarkand
Lars Lindblom, Samarkand2015

Digitalisering

En viktig del i utvecklingen är digitalisering. Syftet med denna arbetsgrupp är bland annat att arbeta för; nya affärer i samverkan och/eller partnerskap, digitaliseringens effekter mellan offentlig och privat sektor, utveckla skolan samt dra nytta av lokala kompetenser.
Samarkand2015 arbetar exempelvis med ett programmeringsprojekt riktat mot skolorna i Ludvika och Smedjebacken där pedagoger får utbildning i programmering, för att vidare implementera kunskapen i elevernas utbildning. 

Arbetsgruppen består av: 
Magnus Einarsson, Sparakvittot.se
Lars Göran Ivansson, LG IT
Magnus Lindström, Griddiagnoze
Wilhelm Jacobsson, Hitachi ABB Power Grids Ludvika
Malin Wallenberg, VB Energi 
Tobias Wetterskog, Deserve IT
Janna Johansson Pereira, Samarkand2015
Fredrik Johansson, Loxodonta
Andreas Pettersson VB Elnät
Petra Holmlund. Samarkand,
Janna Johansson-periera, Samarkand 2015
Lars Lindblom, Samarkand2015 

Innovationsgruppen

Innovationsgruppen ökar fokus på innovationsutveckling och på hur vi kan hjälpa innovatörer till marknaden.

Arbetet är även ett led i att etablera och utveckla en bred forsknings- och utvecklingsverksamhet som kan bidra till utveckling av såväl befintliga som nya företag och verksamheter.