Arbetsgrupper och nätverksgrupper

En viktig del av Samarkand2015:s arbete sker i arbetsgrupper och nätverksgrupper. Samarkand driver idag nio grupper inom olika fokusfrågor efter samarkandkretsens prioriteringar.

Samverkan mellan olika parter inom regionen är en förutsättning för att klara framtidens utvecklingsfrågor. Nätverksarbete är ett starkt verktyg för att åstadkomma utveckling och förändring. Delaktighet och aktivitet av många aktörer krävs för att ett nätverk ska bli framgångsrikt.

Boende- och infrastrukturfrågor

Samarkand är en samordnade kraft, ett forum och pådrivare för infrastruktur-frågor i Ludvika och Smedjebacken. Gruppen arbetar med järnväg, väg-transporter och bostäder. Några aktuella frågor är:
- Att utveckla och förbättra järnvägstrafiken på sträckorna Ludvika-Västerås-Stockholm respektive Örebro-Gävle.
- Förbättra möjligheter till vägtransporter, bland annat på rv 50 och 66 samt utveckla alternativa rutter för tyngre gods.
- En fungerande gemensam boendemarknad och ett blandat attraktivt utbud som långsiktigt möter befolkningsutveckling och bidrar till regional attraktivitet.
Arbetsgruppen består av representanter från:
LudvikaHem
Hitachi Energy
Bärkehus
SEAB
Smedjebackens Kommun
Engelbrektoffice
Svensk Fastighetsförmedling
Ovako
Trafikverket
Handelsbanken
Ludvika kommun
VB Energi
Kontaktpersoner:
Lars Lindblom och Patricia Magnell
 

Hållbarhet

Hållbarhet handlar om företag och organisationers ansvarstagande i samhället med hänsyn till sociala, etiska och miljömässiga aspekter.  I nätverket för  "Hållbarhet" delar vi med oss av aktuella frågor,  goda exempel och skapar möjlighet för konkreta projekt. 
Ett mål är att få med fler små- och medelstora företag i detta arbete. 
Hållbarhet är ett ledord för Samarkands samtliga arbetsområden. 

Arbetsgruppen består av: 

VBU
Hitachi Energy
Spendrups
Samhall 
VB Energi
Seab
Visit Dalarna
Unika Ludvika
WBAB
Ludvikahem
Ludvika kommun
Afry
Farstukvisten
Ovako
Kontaktpersoner: 
Patricia Magnell och Janna Johansson-Pereira

Bergslagspendelns intressegrupp, BIG

Bergslagspendeln har en viktig funktion för att koppla samman stråket Ludvika – Västerås – Stockholm.
En viktig del i infrastrukturarbetet är att påverka berörda myndigheter att ta fram de åtgärder och insatser som behövs på kort, medellång och lång sikt för att utveckla järnvägsstråket hela vägen från Ludvika till Stockholm. 

Berörda kommuner, regioner och de större företagen i området har därför bildat Bergslagspendelns Intressegrupp, BIG.
Kontaktpersoner:
Lars Lindblom och Petra Holmlund
Läs mer om BIG. 


Ungdomsfrågor

Samarkandkretsen har lyft fram ungdomar som en viktig del i kommunens utveckling och Ungdomsgruppen är ett led i detta arbete.

Följande områden har identifierats som prioriterade när det gäller ungdomsfrågor:

- Utbildning – godkända betyg, matematikkunskaper, skolidrott
- Aktivitet på fritiden – kultur, mötesplatser, ”ung företagsamhet”
- Vuxenstöd – mötesplatser, generationsstöd, föräldrautbildning
- Droger/ohälsa – ANT aktiviteter. 

Arbetsgruppen består av representanter från:
Ludvika Kommun
Smedjebackens Kommun
Hitachi Energy
Hitachi Gymnasiet
Arbetsmarknadskunskap 
VBU
Högskolan Dalarna
Svenska kyrkan
Spendrups
Polisen
Ovako
Kontaktpersoner: 
Lars Lindblom och
Janna Johansson-Pereira


HR-nätverket

Samarkands HR-nätverk hanterar hela HR-kedjan  och  är också ett nätverk för kompetens- och informationsutbyte mellan medverkande företag och organinsationer.
 
Nätverkets arbetssätt är lösningsfokuserat, prestigelöst och med hög integritet. 

Målet är att HR-nätverket skall vara ett värdefullt stöd till respektive HR-funktion. 

Medverkande i HR-nätverket:
Smedjebackens Kommun
Ludvika kommun
Hitachi Energy
Region Dalarna
Spendrups Bryggeri
VBU
Ovako
Kontaktpersoner:
Linda Varga och Janna Johansson-Pereira

Japangrupp

Goda internationella relationer är extra viktigt för vår region. För att möta det japanska ägandet av företag i regionen, till exempel Hitachi Energy, Ovako, Logmax och Tomoku Hus önskas bättre och bredare kunskap om japansk kultur både avseende affärer och fritid, bemötande, språk och japansk historia. 
Bilden ovan är från Zento Garden, en japaninspirerad trädgård vid Väsmanstrand i Ludvika.
Kontaktpersoner:
Lars Lindblom och Petra Holmlund
 

Media- och kommunikationsfrågor

Media- och kommunikationsgruppen är ett nätverk för erfarenhetsutbyte, inspiration, utveckling och för att hjälpa varandra att sprida information.
Nätverket samarbetar kring kommunikation, sociala medier, varumärkesbyggande, mediabevakning och omvärldsbevakning i relevanta frågor.

Gruppen vill lyfta värdet av att organisationer satsar på välfungerande kommunikation.

Nätverket består representanter från:
Spendrups
VB Energi
Hitachi Energy
Ludvika Kommun
Smedjebacken Kommun
WBAB
Dalarna Science Park
Unika Ludvika
LudvikaHem
SEAB
Bärkehus
Meken
Ovako
Kontaktpersoner:
Petra Holmlund,
Marianne Liinanki

Digitalisering

Syftet med Digigruppen är bland annat att arbeta för; nya affärer i samverkan och/eller partnerskap, digitaliseringens effekter mellan offentlig och privat sektor, utveckla skolan samt dra nytta av lokala kompetenser. Samarkand2015 arbetar exempelvis med ett programmeringsprojekt riktat mot skolorna i Ludvika och Smedjebacken där pedagoger får utbildning i programmering, för att vidare implementera kunskapen i elevernas utbildning.  Läs mer om Diginätverket

Arbetsgruppen består av: 
Digitalisterna
LG IT
Agnito
Griddiagnoze
Hitachi Energy
VB Energi 
Deserve IT
Loxodonta
VB Elnät
Kontaktpersoner:
Lars Lindblom och Patricia magnell

Innovationsgruppen

Innovationsgruppen ökar fokus på innovationsutveckling och på hur vi kan hjälpa innovatörer till marknaden.

Arbetet är även ett led i att etablera och utveckla en bred forsknings- och utvecklingsverksamhet som kan bidra till utveckling av såväl befintliga som nya företag och verksamheter.
Kontaktpersoner:
Lars Lindblom och Marianne Liinanki