Arbetsgrupper

En viktig del av Samarkand2015:s arbete sker i arbetsgrupper. Samarkand driver idag fem arbetsgrupper inom olika fokusfrågor efter samarkandkretsens prioriteringar.

Samverkan mellan olika parter inom regionen är en förutsättning för att klara framtidens utvecklingsfrågor. Nätverksarbete är ett starkt verktyg för att åstadkomma utveckling och förändring. Delaktighet och aktivitet av många aktörer krävs för att ett nätverk ska bli framgångsrikt.

Boende- och infrastrukturfrågor

Samarkand är en samordnade kraft och ett forum för infrastrukturfrågor i Ludvika och Smedjebacken och vara en pådrivare som i infrastrukturfrågor som berör järnväg, vägtransporter och bostäder. Några aktuella frågor är:
- Att utveckla och förbättra järnvägstrafiken på sträckorna Ludvika-Västerås-Stockholm respektive Örebro-Gävle.
- Förbättra möjligheter till vägtransporter, bland annat på riksvägarna 50 och 66 samt utveckla alternativa rutter för tyngre gods.
- En fungerande gemensam boendemarknad i Ludvika-Smedjebacken och ett blandat attraktivt utbud som långsiktigt möter befolkningsutveckling och bidrar till regional attraktivitet.

Arbetsgruppen består av:
Ulf Rosenkvist, LudvikaHem
Cia Ferner-Kny, Bärkehus, SEAB
Lennart Silfverin, Smedjebackens Kommun
Jan Magnusson, Engelbrektoffice
Ivan Eriksson, Repr. politik
Angelica Sundkvist, Svensk Fastighetsförmedling
Lovisa Leonardsson Piilonen, Ovako  Anna-Karin Larsdotter, ABB
Johanna Ingre, Trafikverket
Ingemar Hellstrom, Smedjebackens kommun
Jessica Lindahl, Handelsbanken
Louise Nordström, Ludvika kommun
Patricia Magnell, Ludvika kommun
Anna Lindberg, Ludvika kommun
Åsa Lundin, Smedjebackens kommun
Malin Wallenberg, VB Energi
Susanne Hedman Jensen, Smedjebackens kommun, 
Erik Odens, Ludvika kommun
Lars Lindblom, Samarkand2015

Hållbarhet

Hållbarhet handlar om företags och organisationers ansvarstagande i samhället med hänsyn till sicoala, etiska och miljömässiga aspekter. Arbetsgruppet "Hållbarhet" ska långsiktigt driva dessa frågor vidare. Ett mål är att få med fler små- och medelstora företag i detta arbete. 

Hållbarhet är också ett ledord för Samarkands samtliga arbetsområden. 

Arbetsgruppen består av: 

Kristina Beyerl-Karlsson, VBU Ludvika
Ida Dahl, Smedjebackens kommun Jacob Holgersson, Ludvika kommun Sabine Dahlstedt, WBAB
Håkan Hultgren, ABB
Anders Fredriksson, SBB Norden
Hans Lindgren, Spendrups
Lotta Bjöör, Mvusab
Peter Vondrus, Samhall 
Lennart Silfverin, Smedjebackens kommun
Malin Wallenberg, VB Energi
Leif Carlsson, Samhall
Kathrine Abrahamsen HVV
Cia Ferner, Seab
Emma Agneteg, VB Energi
Kristin Elgh-Dalgren, VBU
Gunilla Hultin, LudvikaHem


Ungdomsfrågor

Samarkandkretsen har lyft fram ungdomar som en viktig del i kommunens utveckling.

Följande områden har identifierats som prioriterade när det gäller ungdomsfrågor:
- Utbildning – godkända betyg, matematikkunskaper, skolidrott
- Aktivitet på fritiden – kultur, mötesplatser, ”ung företagsamhet”
- Vuxenstöd – mötesplatser, generationsstöd, föräldrautbildning
- Droger/ohälsa – ANT aktiviteter. 

Arbetsgruppen består av:
Jonas Fors, Ludvika Kommun
Unni Fredriksson, Ludvika Kommun
Hanna Lindgren, Ludvika Kommun
Lisa Haglund, Ludvika kommun
Maria Ronsten, Smedjebackens Kommun
Bengt Norrlén, Smedjebackens Kommun
Jan Pettersson, Väsman Invest
Petter Nilsson, ABB
Lina Bjelkenäs, ABB
Alexander Larsson, ABB
Kent Engström, ABB
Håkan Flink, ABB
Lena Eliasson, ABB Industrigymnasium
Pierre Mörck, FBR Regionen 
Janna Johansson Periera, Samarkand2015
Inez Knudsen, VBU
Andreas Lundholm, VBU
Lars Lindblom, Samarkand2015

Media- och kommunikationsfrågor

Media- och kommunikationsgruppen är ett nätverk för erfarenhetsutbyte, inspiration och för att hjälpa varandra att sprida information. Man arbetar strategiskt, medvetet och samordnat med kommunikation, sociala medier, varumärkesbyggande, mediabevakning, omvärldsbevakning och hantering av statistik.
Gruppen vill lyfta värdet av att organisationer, och även kommunerna, satsar på välfungerande kommunikation.

Arbetsgruppen består av:
Aiki Rillo, VB Energi
Maria Jansson, ABB
Carina Hedström Hammar, VBU
Ki Eriksson, Ludvika Kommun
Henrik Schmidt, Ludvika Kommun
Andreas Falk, Ludvika Kommun
Evamari Anestedt, Smedjebacken Kommun
David Wallman, Smedjebackens kommun
Lina Grandin, WBAB
Sussi Falk, Unika Ludvika
Veronica Lindgren, Unika Ludvika
Eva-Lena Gunningberg, LudvikaHem
Janna Johansson Pereira, Samarkand2015
Marie Wennerström, SEAB
Anna Johnsson, Meken
Petra Holmlund, Samarkand2015


HR-nätverket

HR-nätverket hanterar hela HR-kedjan  och  är också ett nätverk för kompetens- och informationsutbyte. 
Nätverkets arbetssätt är lösningsfokuserat, prestigelöst och med hög integritet. 

Målet är att HR-nätverket skall vara ett värdefullt stöd till respektive HR-funktion. 

Medverkande i HR-nätverket:
Sara Facchini-Frankental, ABB
Elly Hartings, ABB
Anna-Karin Mässing, Ludvika Kommun
Anette Patten, Ludvika Kommun
Ann-Sofie Westman, Smedjebackens Kommun
Minna Juntunen, Landstinget Dalarna
Eva Åsmo, Spendrups Bryggeri
Kerstin Enberg, VBU
Peter Miettinen, Ovako
Kathrine Abrahamsen, Samarkand2015 
Lars Lindblom, Samarkand2015


 

Digitalisering

En viktig del i utvecklingen är digitalisering. Syftet med denna arbetsgrupp är bland annat att arbeta för; nya affärer i samverkan och/eller partnerskap, digitaliseringens effekter mellan offentlig och privat sektor, utveckla skolan samt dra nytta av lokala kompetenser.
Samarkand2015 arbetar exempelvis med ett programmeringsprojekt riktat mot skolorna i Ludvika och Smedjebacken där pedagoger får utbildning i programmering, för att vidare implementera kunskapen i elevernas utbildning. 

Arbetsgruppen består av: 
Mattias Pettersson, Loxodonta
Magnus Einarsson, Sparakvittot.se
Per Einarsson, Sparakvittot.se 
Lars Göran Ivansson, LG IT
Hans Linder, Powertender
Andreas Westholm, Powertender
Fredrik Lindberg, ABB 
Magnus Lindström, Griddiagnoze
Eitan Frankental, Griddiagnoze
Wilhelm Jacobsson, ABB
Malin Wallenberg, VB Energi 
Tobias Wetterskog, Programmerare 2047
Janna Johansson Pereira, Samarkand2015