Utvecklingsbolaget för Ludvika och Smedjebacken

- för ett innovativt, hållbart och attraktivt Västerbergslagen

Basverksamhet

Samarkand2015 har verksamhet inom Ludvika och Smedjebackens kommuner. Vi arbetar för att attrahera och behålla kvalificerad arbetskraft, skapa en attraktiv arbetsmarknad, ge möjlighet till bra utbildning, samhällsservice och en livsmiljö som tilltalar hela familjen.  Läs mer här.

HögskoleCentrum

Här har du tillgång till arbetsplats och dator.
På köpet får du både arbetsro och social gemenskap med andra studenter.
Du kan även skriva dina tentor här, oavsett om du studerar på distans eller hör till ett campus. 
Läs mer!

High Voltage Valley
är ett klusterinitiativ med
en neutral plattform för samverkan mellan företag, universitet och offentliga aktörer. Syftet är att vidareutveckla den världsledande position regionen har inom elkraftteknik. 
HVV:s hemsida.

Våra senaste nyheter:

Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademiens vd Tuula Teeri håller sitt traditionella högtidstal om framsteg inom forskning, teknik och vetenskap. 

 

Läs hela inlägget »

Att kompetensbrist är ett nationellt problem råder det enighet om mellan Teknikföretagen och Manpowergroup. Däremot finns olika åsikter om huruvida åtgärder för kompetensförsörjningen är tillräckliga i landet.
I Västerbergslagen finns föredömliga samarbeten och nätverk mellan och inom skola, offentlig sektor industri och övrigt näringsliv. Samarkand2015 fungerar som spindel i nätet och har tydligt fokus på att identifiera dagens och morgondagens kompetensbehov i regionen och inom Samarkand2015 pågår arbete på bred front för att bidra till att säkerställa regionens framtida kompetenser.   

Läs hela inlägget »

Integrationspriset delas ut till den person, organisation eller förening som gjort en insats för ökad integration i kommunen. Insatsen ska främja samarbete och bidra till möten mellan människor med olika etnisk bakgrund.
På FN-dagen, den 24 oktober, delas priset ut. En av de nominerade är Åsa Andersson på Samarkand2015.

Läs hela inlägget »

Fredagens evenemang väckte stort intresse och över 70 besökare kom till Samarkand för att se Ludvikapremiären av filmen ”Womanhood” och fotoboken ”Ludvika sett med nya ögon” där kvinnor från olika nationaliteter medverkar. Det bjöds även på internationell fika till alla besökare.

Läs hela inlägget »

Womanhood är namnet på en film om olika kvinnors syn på kvinnlighet. Filmen spelades in i Ludvika under våren 2018, som ett gymnasiearbete och en del i kursen Mediaproduktion 2 inom VBU.
Filmen är även en fortsättning på en verksamhet inom Samarkand2015:s projekt för medflyttande partners till personer som rekryterats till jobb i Ludvika. På fredag är det både filmvisning och släpp av en fotobok som tagits fram i medflyttarprojektet.  

Läs hela inlägget »