Välkommen till Samarkands mentorsprogram 2023

En mentor är någon att bolla med och någon som med sin erfarenhet ger dig nya insikter och kunskaper. Du kan också själv ansöka om att vara mentor. Vi tror att du kommer att lära dig minst lika mycket som din adept på mentorskapet och att det blir en kompetensutveckling för er båda i era yrkesroller.
 
Vad erbjuder programmet både adepter och mentorer?

 • Nätverk, kontaktytor & viktiga relationer             
 • Ökad förståelse för sin profession                                                    
 • Praktiska tips och spelregler                                                               
 • Mentorskapshandbok                                                                                     
 • Kompetensutveckling                                                                                       
 • .. och ledarskapsträning genom rollen som mentor

 
För vem?
Det egna syftet med att ha eller vara en mentor är personligt och varje organisation bestämmer själva vem som kan vara med i programmet, men generellt vänder vi oss denna gång till ledare med eller utan personalansvar. Samarkands syfte med mentorskapsprogrammet är att tillsammans i arbetsgivarnätverket utveckla våra ledare.
 
Som adept är du kanske ny på din arbetsplats, har ett nytt uppdrag, är ny i din roll som ledare eller helt enkelt bara har behov av att bolla idéer?
Som mentor har du intresse av att dela med dig av erfarenhet, kontakter, nätverk och information som adepten kan ha nytta av.
 
Mentor

 • Stödjare, bollplank & vägledare
 • Lyssnar på och försöker förstå sin adept och hens agenda
 •  Samtalspartner som ställer frågor
 • Engagerad kontakt och personlig kraft – bidrar med mer än bara expert-/professionskunskap
 • Vill dela med sig och är villig att stå tillbaka i relationen
 • Delar med sig av kontakter, nätverk och information som adepten har nytta av
 • Drivkraft i att se adepten växa  

Adept

 • Vill utveckla sig själv
 • Bestämmer agenda, mål och fokus
 • Berätta öppet och aktivt om sin situation
 • Är nyfiken och öppen för att hitta olika vägar framåt
 • Ansvarar själv för hur mycket hen får ut av mentorn och kommer med önskemål till mentorn
 • Förbereder sig inför mötena med mentorn och försöker berätta hur mentorn kan hjälpa till
 • Glädje i att få stöd och råd av en mentor


Process
Varje organisation bestämmer själv om och i så fall hur många adepter & mentorer man vill delta med. Samarkand stöttar genom hela processen och vi besöker er gärna och berättar mer. Ansökningstiden är öppen till 1 september. Därefter påbörjas matchningsprocessen. Vi kommer att kunna hantera eventuella förändringar under resans gång. Det ska kännas rätt för båda parter.
 
Omfattning
Kickoff: 29 september, kl 13.00-15.00
Kunskapsträff: 14 november, kl 13.00-16.00
Kunskapsträff: 2 februari, kl 09.00-13.00
Avslutningsträff: 24 april, kl 13.00-16.00
 
Mentorstiden bestämmer ni själva över. Rekommendationen är en timme per månad under programmets gång.
 

Frågor?
Kontakta Linda Varga: linda.varga@samarkand2015.com
eller Janna Johansson Pereira: janna.johansson@samarkand2015.com

Deltagande i mentorskapsprogrammet är kostnadsfritt. Programmet är öppet för anställda i företag som är ägare eller medlemmar i Samarkand. 

Ansökan till 2023-års mentorsprogram är stängd.

 

Ansökan stängd

 • Besvaras endast om frågan är relevant för dig
 • Beskriv kortfattat dina erfarenheter från arbetslivet, exempelvis arbetsledning, antal medarbetare, budgetansvar etc.
 • Vad hoppas du få ut av och vad är ditt mål med deltagande i detta mentorsprogram?
  Vilka är dina styrkor och vad behöver du utveckla mer?
  Har du särskilda önskemål om mentor/adept, exempelvis gällande erfarenhet och bransch?

Skriv gärna ut ovanstående pdf och sätt upp på din arbetsplats.
 

En mentorsrelation bygger på en ömsesidigt förtroende mellan mentor och adept med syfte att utveckla en specifik egenskap eller kunskap som kan vara värdefull i personernas professionella och personliga utveckling.

Både mentorer och adepter utvecklas i ett gemensamt lärande.