Välkommen till Samarkands mentorsprogram

Vi söker dig som vill utvecklas!

Genom en mentor får du någon att bolla med som genom sin erfarenhet ger dig nya insikter och kunskaper. Du kan också själv ansöka om att vara mentor. Vi tror att du kommer att lära dig minst lika mycket som din adept på mentorskapet och att det blir en kompetensutveckling för er båda i era yrkesroller.
 
Syfte
Det egna syftet med att ha eller vara en mentor är personligt. Som mentor har du erfarenheter att dela med dig av eller vill inspirera och stötta någon annan. Som adept kanske du är ny som chef, har nya utmanande uppgifter, behöver inspiration eller helt enkelt behöver någon att bolla med? Vårt syfte är att tillsammans i arbetsgivarnätverket utveckla våra ledare.
 

Mentor
 • Stödjare, bollplank & vägledare
 • Lyssnar på och försöker förstå sin adept och hens agenda
 •  Samtalspartner som ställer frågor
 • Engagerad kontakt och personlig kraft – bidrar med mer än bara expert-/professionskunskap
 • Vill dela med sig och är villig att stå tillbaka i relationen
 • Delar med sig av kontakter, nätverk och information som adepten har nytta av
 • Drivkraft i att se adepten växa  

Adept

 • Vill utveckla sig själv
 • Bestämmer agenda, mål och fokus
 • Berätta öppet och aktivt om sin situation
 • Är nyfiken och öppen för att hitta olika vägar framåt
 • Ansvarar själv för hur mycket hen får ut av mentorn och kommer med önskemål till mentorn
 • Förbereder sig inför mötena med mentorn och försöker berätta hur mentorn kan hjälpa till
 • Glädje i att få stöd och råd av en mentor
   

För vem?
Som adept är du kanske ny på din arbetsplats, har ett nytt uppdrag, är ny i din roll som ledare eller helt enkelt bara har behov av att bolla idéer?
Varje organisation bestämmer själva vem som kan vara med i programmet, men generellt vänder vi oss denna gång till ledare med eller utan personalansvar.
 
Som mentor har du intresse av att dela med dig av erfarenhet, kontakter, nätverk och information som adepten kan ha nytta av.

Process
Varje organisation bestämmer själv om och i så fall hur många adepter & mentorer man vill delta med. Samarkand stöttar genom hela processen och vi besöker er gärna och berättar mer. Under januari månad ansöker era mentorer och adepter till oss på Samarkand och vi påbörjar matchningsprocessen. Vi kommer att kunna hantera eventuella förändringar under resans gång. Det ska kännas rätt för båda parter. När matchningen är klar kommer vi att bjuda in till en gemensam kickoff.
 
Vad erbjuder programmet både adepter och mentorer?

Nätverk, kontaktytor & viktiga relationer                           
Ökad förståelse för sin profession                                         
Praktiska tips och spelregler                                                                             
Mentorskapshandbok                                                                                       
Kompetensutveckling                                                                                          
.. och ledarskapsträning genom rollen som mentor

 
Omfattning
Kickoff ca 4 timmar
Workshop maj ca 3 timmar
Workshop sept. ca 3 timmar
Avslut ca 2 timmar
Mentorstiden bestämmer ni själva över. Rekommendationen är en timme per månad under 10–12 månader.
Deltagande i mentorskapsprogrammet är kostnadsfritt. Programmet är öppet för anställda i företag som är ägare eller medlemmar i Samarkand. 

Sista ansökningsdag är 22 februari.

Ansök här

 • Besvaras endast om frågan är relevant för dig
 • Beskriv kortfattat dina erfarenheter från arbetslivet, exempelvis arbetsledning, antal medarbetare, budgetansvar etc.
 • Vad hoppas du få ut av och vad är ditt mål med deltagande i detta mentorsprogram?
  Vilka är dina styrkor och vad behöver du utveckla mer?
  Har du särskilda önskemål om mentor/adept, exempelvis gällande erfarenhet och bransch?

En mentorsrelation bygger på en ömsesidigt förtroende mellan mentor och adept med syfte att utveckla en specifik egenskap eller kunskap som kan vara värdefull i personernas professionella och personliga utveckling.

Både mentorer och adepter utvecklas i ett gemensamt lärande.