Kompetensförsörjning

Rekrytering av arbetskraft är en nyckelfråga för företag, myndigheter och organisationer i regionen.
Vi arbetar för att medlemmarna ska öka sina förutsättningar att attrahera, rekrytera och behålla de kompetenser de behöver till sina verksamheter. Vi gör det genom att erbjuda bland annat omlokaliseringsservice, medflyttar-service, inflyttarnätverk, HR­-träffar och rekryteringsmässor. Samarkand driver även ett högskolecentrum med cirka 300 inskrivna elever.

Kurs i grundläggande japanska och japansk kultur

Under 2021 arrangerades en kurs i grundläggande japanska, japansk kultur, kulturkrockar och etikettregler som vara av nytta av i arbetet. 
Kursen omfattade 10 digitala träffar. Lärare var Yoroshiku Onegaishimasu. Läs mer här.

I nya läroplanen har Skolverket betonat förskolors och skolors uppdrag att stärka elevernas digitala kompetens. Ludvika och Smedjebackens kommun ser detta som en viktig del av undervisningen och gör därför en stor satsning på att öka kompetensen hos kommunernas pedagoger.
Hos Samarkand2015 samlas lärare och pedagoger från Smedjebacken och Ludvika kommun för att utbilda sig för att kunna undervisa i och integrera programmering i de traditionella läroämnena. Läs mer här.