Kompetensförsörjning

Rekrytering av arbetskraft är en nyckelfråga för företag, myndigheter och organisationer i regionen.
Vi arbetar för att medlemmarna ska öka sina förutsättningar att attrahera, rekrytera och behålla de kompetenser de behöver till sina verksamheter. Vi gör det genom att erbjuda bland annat omlokaliseringsservice, medflyttar-service, inflyttarnätverk, HR­-träffar och rekryteringsmässor. Samarkand driver även ett högskolecentrum med cirka 300 inskrivna elever.

Kurs i grundläggande japanska och japansk kultur

Kursen vänder sig till dig som vill lära sig grundläggande japanska. Vi diskuterar också japansk kultur, kulturkrockar och etikettregler som du kan ha nytta av i arbetet. 
Kursen omfattar 10 digitala träffar, 90 min/tillfälle (språk ca 45-60 min och kultur ca 30-45 min)
Lärare är Yoroshiku Onegaishimasu. Läs mer här.

Ludvika och Smedjebacken är i en period av tillväxt och högkonjunktur. Tillsammans med de stora pensionsavgångarna är efterfrågan på kompetens stor. För att få en klar bild av läget och vilka satsningar som behövs inom kompetensförsörjning genomför Samarkand2015 en inventering av kompetensbehov bland medlemsföretagen. Läs mer om Samarkands kompetensbehovskartläggning.

I nya läroplanen har Skolverket betonat förskolors och skolors uppdrag att stärka elevernas digitala kompetens. Ludvika och Smedjebackens kommun ser detta som en viktig del av undervisningen och gör därför en stor satsning på att öka kompetensen hos kommunernas pedagoger.
Hos Samarkand2015 samlas lärare och pedagoger från Smedjebacken och Ludvika kommun för att utbilda sig för att kunna undervisa i och integrera programmering i de traditionella läroämnena. Läs mer här.