AB Samarkand2015

Samarkand står för Samarbete om arbetsmarknadens kandidater
 
AB Samarkand2015 startades 2002 och är ett utvecklingsbolag med verksamhet inom Ludvika och Smedjebackens kommuner. Tillsammans arbetar vi med att utveckla regionen och för att attrahera och behålla kvalificerad arbetskraft. Förutom en attraktiv arbetsmarknad är möjlighet till bra utbildning, samhällsservice och en livsmiljö som tilltalar hela familjen också viktiga delar.
 
Genom samverkan inom AB Samarkand2015 skapas ett mervärde för företag, myndigheter och organisationer i Ludvika och Smedjebacken. Tillsammans får man bättre möjligheter att agera på marknaden, att påverka olika aktörer och att öka sin effektivitet och minska sina kostnader.
 
Den övergripande visionen : AB Samarkand2015 - för ett innovativt, hållbart och attraktivt Västerbergslagen.