Inflyttarservice

Samarkand2015 är ett regionalt utvecklingsbolag som ägs av Smedjebacken- och Ludvika Kommun, Ragion Dalarna, Hitachi ABB Power Grids och Ovako. Många företag och organsiationer i regionen är också medlemmar i Samarkand2015. Ett av Samarkand2015:s uppdrag är att arbeta med inflyttarservice till ägar- och medlemsföretagen.

Inflyttarservice är en viktig och betydelsefull tjänst för arbetsgivaren vid en rekrytering, samt för familjen som ska flytta hit. Erfarenheten visar att det praktiska i livet har stor betydelse när det gäller att komma till rätta på en ny bostadsort. Vardagsfrågor som till exempel boende, skola och fritid är saker som måste fungera, och de kan vara en ingång till de sociala nätverken som gör att man trivs på en ort.