Inflyttarservice

Samarkand2015 är ett regionalt utvecklingsbolag som ägs av Smedjebacken- och Ludvika Kommun, Region Dalarna, Hitachi Energy och Ovako. Många företag och organisationer i regionen är också medlemmar i Samarkand2015. Ett av Samarkand2015:s uppdrag är att arbeta med inflyttarservice till ägar- och medlemsföretagen.

Inflyttarservice är en viktig och betydelsefull tjänst för arbetsgivare vid en rekrytering, samt för familjer som ska flytta hit. Erfarenheten visar att det praktiska i livet har stor betydelse när det gäller att komma till rätta på en ny bostadsort. Vardagsfrågor som till exempel boende, skola och fritid är saker som måste fungera, och de kan vara en ingång till de sociala nätverken som gör att man trivs på en ort.

Vi gör det enkelt att flytta hit!

Samarkands omlokaliseringsservice erbjuder ett specialanpassat servicepaket till arbetsgivare vid rekrytering av spetskompetens eller nyckelpersoner.

I vår inflyttarservice har vi även tjänsten Jobb åt båda. Den handlar om att vara ett stöd när det gäller att hitta arbete eller annan sysselsättning till medflyttande partner. 

Internationella Ludvika är ett begrepp som har flera betydelser. Dels verkar Ludvikas industri mot en global marknad och dels finns princip hela världen representerad i Ludvika, i form av människor som bor och arbetar här. Det tycker vi är fantastiskt! 

Hitta din rekrytering i Samarkands breda kompetensbank

Vi bistår gärna våra ägar- och medlemsföretag med hjälp att hitta rätt kompetenser och i vår CV-bank finns många inflyttade arbetssökande. Kontakta oss gärna för att ta del av kompetensbanken och se om just din blivande rekrytering finns där. 
Kontakta oss via epost till: info@samarkand2015.com