Kompetensutveckling online

MOOC (Massive Open Online Course)

Har du goda kunskaper i engelska och intresse av att vidareutbilda dig på något av de mest välrenommerade universiteten runt om i världen? Då kan en MOOC (Massive Open Online Course) vara något för dig.

MOOC är en växande form av distansutbildning, med öppna nätbaserade kurser där vem som helst kan delta. MOOC är en utbildningsform som ökat kraftigt de senaste åren och en rad av de bästa universiteten runt om i världen tillhandahåller ett brett spektrum av kurser. MOOC finns på allt från nybörjarnivå utan förkunskapskrav till avancerad nivå. Kurserna kan vara tidsbundna eller alltid tillgängliga så att man kan studera helt i sin egen takt. Många kurser är helt avgiftsfria att delta i. Ibland kan universiteten ta ut en avgift om man vill ha ett intyg på de kurser man deltagit i.

Vill du sätta ihop en studiegrupp kan vi erbjuda lokaler och teknik för detta.

Arbetar du inom förskola, grundskola eller gymnasium?

School Education Gateway är EU-kommissionens webbplats för förskolor och skolor i Europa.Teacher Academy är en ny del av webbplatsen som ger lärare, pedagoger och annan personal möjlighet att delta i kostnadsfria fortbildningskurser online. Kurserna är en lättillgänglig form av kompetensutveckling som deltagarna kan genomföra helt utifrån sina egna förutsättningar.
 
http://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/index.htm
 

Länkar:

Sökportaler för MOOC courses:
 
https://www.edx.org/
 
https://www.futurelearn.com/
 
https://www.coursera.org/
 
https://www.class-central.com/
 
https://www.mooc-list.com/

Här finns en kort film som förklarar hur MOOC fungerar.