Karriärcoachning för anställda

Erbjudande till medlemsföretag i Samarkand2015

Vi ger möjligheten för anställda hos Samarkands medlemsföretag att få stöd av en karriärcoach. Det är en värdefull resurs för medarbetare som behöver hjälp att utvecklas i arbetslivet, hitta nya vägar eller stärka sina karriärmöjligheter.

Vi erbjuder:

  • Individuell kartläggning: En grundlig genomgång av den anställdes nuvarande situation och framtida mål.
  • Vägledning: Stöd och råd för att utforska karriärmöjligheter och hitta vägar framåt.
  •  CV: Professionell hjälp med att skapa eller förbättra CV.
  • Stödresurs: Länk och stöd mellan HR och företagshälsovård.

 
De första fem träffarna är helt kostnadsfria för Samarkands medlemsföretag. Om det finns behov av ytterligare stöd efter dessa möten görs en utvärdering för att besluta om coachningen ska fortsätta eller om andra lösningar kan vara mer passande.
 
Vem kan söka: 
Du som har någon anställd i ditt företag eller organisation som du tror kan vara behjälpt av detta stöd.
Om du själv känner att du är aktuell för denna service, kontakta din företagsledning som i sin tur avgör och söker denna tjänst åt dig. 

För mer information, eller för att ta del av denna tjänst, vänligen kontakta:
Jeanet van Dam 079 339 34 02
jeanet.van.dam@samarkand2015.com
 
Om vår coach: Jeanet van Dam har gedigen erfarenhet som diplomerad arbetslivsinriktad rehabiliteringskoordinator, diplomerad företagsrådgivare, arbetsmiljösamordnare och coach. Hon har bland annat stöttat och coachat både arbetsgivare (HR-avdelning) och medarbetare i sjukskrivningsprocesser, omställning, SIP-möten och återgång till arbetet.
Jeanet är egen företagare sedan 17 år tillbaka. Innan dess var hon vice vd i en organisation som växte genom en fusion från 45 till 145 anställda. Under dessa år har hon väglett och coachat ledningen samt medarbetare genom hela förändringsprocessen.