Ägare och medlemmar

AB Samarkand2015 ägs av  Ludvika kommunSmedjebackens kommun, Region Dalarna, Hitachi Energy och Ovako
genom den ekonomiska föreningen ”Samarkand2015”

Samarkand2015 har även ett 80-tal medlemsföretag som representerar både privat och offentlig sektor samt akademi.

Representanter från ägare och medlemmar, den så kallade "Samarkandkretsen" träffas fyra gånger per år.

loading...

Vad innebär medlemskap?

Som medlem i Samarkandkretsen stöder man Samarkands verksamhet och mål.
Genom kretsen får företag/organisationer dessutom en ingång till;
   • ett nätverk med beslutsfattare inom näringsliv, högskola och politik
   • en kanal för att påverka samhällsutvecklingen inom områden som utbildning, forskning, infrastruktur, kompetensförsörjning  
      inklusive medflyttarjobb, "Jobb åt båda” och ”Relocation Service”, regionens attraktivitet, näringslivets utveckling och roll i
      samhället
   • kunskapsutbyte vid bland annat möten, seminarier, studieresor samt genom nyhetsartiklar och rapporter
 
Nätverk
Vanligtvis är det några/någon person i ledande ställning som representerar företaget/organisationen som medlem i Samarkandkretsen. Ytterligare fem personer från företaget/organisationen kan aktualiseras och får då inbjudningar till exempelvis möten och seminarier. Bland annat genomför vi ”Mötesplats Samarkand” tre till fyra gånger per år med intressanta föredragshållare. Som gäster har vi bland annat haft Thomas Carlzon, vd på IKEA, Percy Barnevik och Mats Alvesson, professor i organisations- och ledningsforskning. Mötesplatsen är också ett utmärkt tillfälle att knyta kontakter då mellan 80-100 personer brukar delta.

Samarkand arbetar inom ett antal områden och med ett antal olika arbetsgrupper. Varje medlemsföretag/organisation kan kopplas till ett sådant område/arbetsgrupp. För närvarande är följande arbetsgrupper ”igång”; ungdomsgruppen, boende- och infrastrukturgruppen, kommunikationsgruppen, hållbarhetsgruppen, digitaliseringsgruppen och ett HR-nätverk. Medlemmarna bjuds också in till Samarkands olika seminarier. Mer information om våra arbetsgrupper hittar du här.
 
Påverkan
Kretsen har möjlighet att påverka inriktningen på Samarkands projekt och strategiska arbeten. En medlem kan delta i Samarkands projektverksamhet och medverka i en styr- eller referensgrupp, workshop, hearing eller liknande. Inom Samarkand2015 bedrivs/har bedrivits flera projekt, exempelvis High Voltage Valley som övergick till en ordinarie del av AB Samarkand2015:s verksamhet, Ödrift, Innovationsnod Vindkraft, Smart Snabb hållbar Omställning, Hållbart Västerbergslagen, Testbädd energieffektiva gruvor, Framtidens kompetens, Framtidens Företagande, SolEl Ludvika och FlyttIn Grangärdebygden - ett arbetsintegrerande socialt företag för nyanlända. Läs gärna mer om pågående projekt och strategiska arbeten. 

Kunskapsutbyte
Medlemmarna bjuds in till Samarkands seminarier, öppna föreläsningar och möten, och får ta del av information och nyheter med mera.

Vill du ha mer information eller bli kontaktad, hör av dig till:  
Lars Lindblom, lars.lindblom@samarkand2015.com eller på telefon, 0240-860 40