High Voltage Valley

Syftet med High Voltage Valley är att vidareutveckla den världsledande position regionen har inom elkraftteknik. Vår affärsidé är att High Voltage Valley ska vara arenan där olika aktörer och kompetenser samarbetar för att utveckla morgondagens teknik och företag inom elkraftteknik.

High Voltage Valley bildades i slutet av 2005 och initiativtagare var det regionala utvecklingsbolaget AB Samarkand2015 i samarbete med Hitachi Energy (dåvarande ABB), STRI, KTH, Uppsala Universitet och Chalmers. High Voltage Valley är sedan 2014 en ordinarie del av AB Samarkand2015:s verksamhet. 

High Voltage Valley är en neutral plattform för samverkan mellan företag, universitet och offentliga aktörer. Vi samarbetar kring frågor som är viktiga för att säkra och vidareutveckla regionens världsledande position inom elkraftteknik. Konkret handlar det bland annat om gemensamma forsknings- och utvecklingsprojekt, utveckling av leverantörer och kompetensförsörjning.

Fler forskningsprojekt sker med High Voltage Valley som projektledare, bla SoEl i Ludvika. Fler projekt finns på High Voltage Valleys webbsida under projekt.

High Voltage Valley har en egen webbsida som du hittar här!