Infrastruktur


Samarkand2015 - en samordnade kraft och ett forum för infrastrukturfrågor i Ludvika/Smedjebacken.  

Under hösten 2015 fördes diskussioner om hur man tillsammans och på bästa sätt kan pådriva infrastrukturfrågor som berör regionen. Istället för att olika intressenter ska driva frågorna var för sig enades Ludvika Kommun, Smedjebackens Kommun, ABB och Ovako om att Samarkand2015 ska vara en samlande kraft och ett forum.

– Samarkand2015 kommer att vara pådrivare och jobba kontinuerligt med infrastrukturfrågor som berör järnvägstrafiken, vägtransporter och bostäder, säger Leif Pettersson, ordförande för Samarkand2015 och Ludvikas kommunalråd.

Thomas Andersson, platschef på ABB, och Richard Qvarfordt, platschef på Ovako, välkomnar en breddning av Samarkand2015's uppdrag.

–  Detta berör också flera av våra övriga verksamhetsområden, säger Samarkand2015:s vd Lars Lindblom. Det känns naturligt att vi jobbar mer strategiskt och övergripande även när det kommer till infrastrukturfrågor.

– Att Ovako och ABB är med är viktigt för att bland annat jobba mot Trafikverket, säger Fredrik Rönning, socialdemokratiskt kommunalråd i Smedjebacken.


Några av de aktuella frågor som man därefter arbetar med är:

  • Att utveckla och förbättra järnvägstrafiken på sträckorna Ludvika-Västerås-Stockholm respektive Örebro-Gävle
  • Att förbättra möjligheter till vägtransporter, bland annat på riksvägarna 50 och 66 samt utveckla alternativa rutter för tyngre gods
  • Att arbeta för en fungerande gemensam boendemarknad i Ludvika-Smedjebacken. Det ska finnas ett blandat attraktivt utbud som långsiktigt möter befolkningsutveckling och bidrar till regional attraktivitetNyheter