Infrastruktur


Samarkand2015 - en samordnade kraft och ett forum för infrastrukturfrågor i Ludvika/Smedjebacken.  

Under hösten 2015 fördes diskussioner om hur man tillsammans och på bästa sätt kan pådriva infrastrukturfrågor som berör regionen. Istället för att olika intressenter ska driva frågorna var för sig enades Ludvika Kommun, Smedjebackens Kommun, ABB och Ovako om att Samarkand2015 ska vara en samlande kraft och ett forum.

Några av de frågor som man arbetar med är:

Att utveckla och förbättra järnvägstrafiken på sträckorna Ludvika-Västerås-Stockholm respektive Örebro-Gävle
Att förbättra möjligheter till vägtransporter, bland annat på riksvägarna 50 och 66 samt utveckla alternativa rutter för tyngre gods
Att arbeta för en fungerande gemensam boendemarknad i Ludvika-Smedjebacken. Det ska finnas ett blandat attraktivt utbud som långsiktigt möter befolkningsutveckling och bidrar till regional attraktivitet
 Nyheter