Grängesberg - en plats att utveckla  

Projekt BID Grängesberg

Region dalarna, Svenska stadskärnor, Ludvika kommun och Samarkand bedriver tillsammans med en rad övriga intressenter ett utvecklingsarbete för Grängesberg.
Arbetet bedrivs som en del av ett länsprojekt och kommer att jobba efter den så kallade BID-modellen. Svenska Stadskärnor har utvecklat en BID-modell (Business Improvement District) efter svenska förhållanden.
 
Under projektperioden, som är 18 månader, läggs grunden till att forma en hållbar och finansierad samverkansmodell med tillhörande affärsutvecklingsplan som inkluderar en konkret handlingsplan. Affärsplanen innehåller även en gemensam vision och målbild med tillhörande finansieringsmodell/budget baserad på 3-10 år anpassad efter Grängesbergs behov och utveckling.
 
Tillsammans gör vi en nulägesanalys och arbetar med 5 fokusområden:
1. VARUMÄRKE – identitet, profil, image och positionering
2. UTBUD – aktiviteter, upplevelser och service
3. PLATSEN – funktion, utseende och utformning
4. TILLGÄNGLIGHET – färdsätt, framkomlighet och öppettider
5. TRYGGHET – rent, snyggt och säkert
 
Målet är att vi genom en bred samverkan skall få fler besökare, bättre lönsamhet, hållbara etableringar, nya arbetstillfällen och en trivsam miljö i Grängesberg.

Läs mer om BID Grängesberg på Region Dalarnas projektsida
och om Svenska stadskärnors BID-modell