Grängesberg - en plats att utveckla  

Projekt BID Grängesberg

Region dalarna, Svenska stadskärnor, Ludvika kommun och Samarkand genomförde tillsammans med en rad övriga intressenter ett utvecklingsarbete för Grängesberg.
Arbetet drevs som en del av ett länsprojekt och jobbade efter den så kallade BID-modellen.

venska Stadskärnor har utvecklat en BID-modell (Business Improvement District) efter svenska förhållanden.
 
Under projektperioden, som var 18 månader, lades grunden till att forma en hållbar och finansierad samverkansmodell med tillhörande affärsutvecklingsplan som inkluderar en konkret handlingsplan. Affärsplanen innehåller även en gemensam vision och målbild med tillhörande finansieringsmodell/budget baserad på 3-10 år anpassad efter Grängesbergs behov och utveckling.
 
Arbetet hade fem fokusområden:
1. VARUMÄRKE – identitet, profil, image och positionering
2. UTBUD – aktiviteter, upplevelser och service
3. PLATSEN – funktion, utseende och utformning
4. TILLGÄNGLIGHET – färdsätt, framkomlighet och öppettider
5. TRYGGHET – rent, snyggt och säkert
 
Målet var att vi genom en bred samverkan skall få fler besökare, bättre lönsamhet, hållbara etableringar, nya arbetstillfällen och en trivsam miljö i Grängesberg.

Läs mer om BID Grängesberg på Region Dalarnas projektsida
och om Svenska stadskärnors BID-modell