Enkät angående mobiltäckning och abonnemang

I vissa delar av Ludvika och kringliggande kommuner finns idag bristfällig mobiltäckning eller kapacitet. För många som är bofasta eller har fritidshus i dessa områden innebär detta att man inte kan ringa eller använda internet för att komma i kontakt med omvärlden, arbeta, studera, sköta bankärenden eller ha kontakter med hälso- och sjukvården etc.
Även de som av annan anledning ofta vistas i område med dålig eller obefintlig täckning kan drabbas av problem, exempelvis de som arbetar inom skogsbruk, pendlare som passerar eller de som på sin fritid vistas i naturen i dessa områden.

Projektet #Fulltäckning syftar till att lösa samhällsutmaningen med att skapa mobiltäckning där det idag är svårt att ringa eller använda internet. En viktig del i detta arbete är att få kunskap om vilket intresse som finns för att teckna vanliga mobilabonnemang och bredband via mobilnätet hos boende, fritidsboende eller andra som vistas ofta där täckning saknas.

Denna enkät vänder sig till dig som bor, har fritidshus eller som ofta visas i område med dålig eller obefintlig mobiltäckning, inom det område som kartan visar. 

Klicka på bilden för att se större format.
Svara på enkäten endast en gång per hushåll.

 • Ange din fullständiga bostadsadress
  (Gatuadress, postnummer och kommun)
  Ange även gärna GPS-koordinater om du kan.
 • Fyll i adressen till ditt fritidshus.
  (Gatuadress, postnummer och kommun)
  Ange även gärna GPS-koordinater om du kan.
 • Beskriv om du är yrkesverksam inom området, exempelvis inom hemtjänst, skogsbruk, pendlar genom området eller om du vistas i området av annan anledning.
 • Här anger du det antal abonnemang som är intressant att teckna totalt sett. Kan vara flera i ditt hushåll/fritidshushåll som vill ha eget abonnemnag.
 • Vi behöver spara och behandla dina perosnuppgifter som du angett ovan. Syftet är att kunna informera om aktiviteter i projektet.
  Vi tillämpar vid var tid gällande intigritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina uppgifter är samtycke. Dina uppgifter kommer stt sparas under projektets gång, dvs längst till december 2023
  De personuppgifter vi hehandlar om dig kan komma att delas med projektpartner och finansiär. Vi kan även komma att dela dina personuppgiftetr med tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.
  Personuppgiftsansvarig är Samarkand2015. Kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, om du vill begära rättelse eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller för att radera dina uppgifter. Detta gör du via epost till info@samarkand2015.com. Ange "Bredbandsprojektet personuppgifter" i ämnesraden.

En unik antennlösning kan nu fylla kommunens vita fläckar enkelt och kostnadseffektivt. Det svenska teknikbolaget Radio Innovation visar i ett pilotprojekt tillsammans med Ludvika kommun och det regionala utvecklingsbolaget Samarkand2015 att det går att få bra mobiltäckning till en ekonomiskt försvarbar kostnad på platser där detta i dag saknas. Med den nya antenntekniken blir det möjligt för alla kommunens invånare att både ringa mobilsamtal och surfa på internet där det saknas täckning. Och framför allt ge alla möjlighet att nå larmnumret 112.
Målet för projektet är att bidra till att ge Ludvikaborna tillgång till telefoni och mobilt internet i hela kommunen, också där det tidigare varit så kallade vita fläckar.
Läs mer om projektet #Fulltäckning