FlyttIn Grangärdebygden

Tillväxtverket har beviljat AB Samarkand2015 stöd för att genomföra projektet "FlyttIn Grangärdebygden - ett arbetsintegrerande socialt företag för nyanlända i Dalarna som bidrar till att utveckla landsbygden".
Projektperiod: 5 dec 2016-31 oktober 2018.
 
Tillväxtverkets beslutsmotivering: Samarkands projekt överensstämmer med utlysningens syfte att utveckla arbetsintegrerade sociala företag för att skapa arbete och sysselsättning till personer som är nyanlända till Sverige.

Projektet kommer att starta ett arbetsintegrerande socialt företag där nyanlända kan bättra sin kompetens. I samverkan med näringslivet ska man hitta möjligheter så att medarbetarna i företaget kan bli en resurs i branscher som har arbetskraftsbrist. Samarkand har ett starkt nätverk av aktörer som samverkar i projektet vilket ger projektet stabilitet och förankring i lokalsamhället.