Framtidens företagande

Mentorprogram

Vi på Samarkand2015 driver ett projekt ”Framtidens Företagande” där vi vill stötta nya företagare, personer som vill starta företag eller kanske i en framtid ta över ett företag. Syftet är att skapa förutsättningar för framtida ägarskiften eller nystart av företag genom att ta tillvara på den kompetens som finns uppbyggd hos företagare i kommunen.
 
Alla företagare kommer förr eller senare ställas inför ett ägarskifte, det kan till exempel röra sig om en försäljning eller att det är dags att gå i pension. Är du rätt förberedd inför dessa händelser så ökar möjligheterna till ett lyckat ägarskifte för alla parter.
 
Överlåtelse eller sälja
Behöver du stöd för att sälja eller överlåta ditt företag så kan Ägarskiftescentrum vara en stor hjälp i det långsiktiga arbetet som leder till ett lyckat ägarskifte.
 
Upplever du att detta ligger långt från din verklighet, just nu, kanske du vill vara med att utveckla nya företagare i regionen med hjälp av din samlade erfarenhet.

Mentorprogram för utveckling av ”gamla” och nya företagare
För dig som har ett befintligt företag och som du vill skapa tillväxt i, kan ett mentorprogram vara utvecklande. Vi hoppas du vill delta som mentor/fadder.
 
Adepter kommer rekryteras från de nyinflyttade i regionen. En förutsättning för att det ska fungera bra, är att du kan prata engelska. Mentorskap bygger på förtroende, viljan att dela med sig och förmågan att ta till sig. Både mentor och adept kan ha stort utbyte av ett sådant program.
 
Mentorprogrammet kommer utformas utifrån det behov som ni båda har och kommer att pågå under ca ett år, då du och din adept träffas kontinuerligt. Mentorskapet skapar förutsättningar både för dig och din adept att utvecklas i företagarrollen.
 

 
 

Framtidens Företagande är ett kortare projekt för att bidra till att nyanalända som idag står utanför arbetsmarknaden ska få en ny möjlighet för sysselsättning.

Projektet skall kartlägga vilka små företag som står inför en ev försäljning eller en nedläggning. Detta för att kunna matcha behovet med den kompetens som finns i bla Arbetsförmedlingens etableringsinsatser.

Ta fram informationsmaterial på relevant språk för att användas vid starta egetkurser

Projektet kommer pågick tom 7 april 2017

Projektet finansierades av Tillväxtverket.