Samarkands näringslivspris inom miljö och hållbar utveckling

Samarkands näringslivspris inom Miljö och Hållbar Utveckling syftar till att stimulera och belöna engagemang i hållbarhetsfrågor inom Västerbergslagens näringsliv.
Priset är 10.000 kronor.
 
I första hand ska priset delas ut till en person, företag eller sammanslutning i Västerbergslagen som tagit fram en idé som är tydligt realiserbar eller som genom nytänkande och innovation i sitt företagande har brutit ny mark för regionens hållbarhetsarbete.
 
Tyngdpunkten för att få priset bör ligga på de ekologiska, ekonomiska och sociala utmaningar som är strategiskt viktiga för företagens och invånarnas livsmiljö.
 
Priset, som delas ut årligen, består dels av ett penningbelopp till vinnaren dels av diplom till de nominerade.
 
Jury är ”Hållbarhetsnätverket”, som består av representanter från Ludvika och Smedjebackens kommuner samt företag från regionen.
 
Förslag till pristagare kan lämnas av vem som helst, till info@samarkand2015.com
 
Jurygruppen utser tre kandidater till priset, varav en vinnare.
Priset delas ut i samband med något event som anordnas under året av Samarkand2015.

Sista datum att lämna förslag till pristagare 2020 var 31 augusti men lämna gärna redan nu förslag till nästa års pristagare. 

Frågor, kontakta Petra Holmlund, 072-220 71 54 eller Lars Lindblom, 070 604 65 15
eller: fornamn.efternamn(at)samarkand2015.com 

 
Priset finansieras av AB Samarkand2015.