Hållbart Västerbergslagen

Hållbart Västerbergslagen - nätverk för hållbar utveckling och ökad konkurrenskraft var ett projekt som övergått i ett "Hållbarhetsnätverk".

I Hållbarhetsnätverket träffas vi under en längre lunch eller via annat lämpligt sätt  för att få uppdateringar av vilka regler som gäller, lära av varandra och diskutera hur vi kan jobba med hållbarhetsfrågan.

Gruppen träffas fyra gånger per år, två timmar per gång, för diskussioner, erfarenhetsytbyte och gemensamt lärande. 

Målsättningen med hållbarhetsnätverket är:

 • Att Ludvika och Smedjebacken ska uppfattas som en förebild inom hållbarhet
 • Att ge regionens arbetsgivare och medarbetare kompetens och praktiska kunskaper för att kunna bedriva ett effektivt hållbarhetsarbete
 • Att genom ett aktivt hållbarhetsarbete öka regionens och företagen i regionens konkurrenskraft

Målgruppen är företag och organisationer som är intresserade av att utveckla sitt sociala och miljömässiga ansvar och arbete. I dagsläget är det ett 15-tal företag som finns med i nätverket.

Är du intresserad av att delta, kontakta:
Lars Lindblom: lars.lindblom@samarkand2015.com 

Några exempel på vad hållbart arbete kan innehålla:

Miljö

 • Resurseffektivisering
 • Energibesparing
 • Återvinning
 • Ekologisk-/Fair Trade-inköp
 • Leverantörskedja 

Socialt

 • Mångfald
 • Praktik
 • Likabehandling
 • Anställdas hälsa
 • Kunder

Ekonomi

 • Riskminimering
 • Lönsamhet
 • Transparens
 • Innovation
 • Nya möjlighet 
Etik
 • Värdegrund
 • Ledning
 • Marknadsföring
 • ”Code of ethics"