Handla Hållbart! i Ludvika. Deltagande företag.

Här hittar du karta över Ludvika!

För information om respektive företag. Klicka på namnet och se aktuell information.
Det kan vara webbsidor eller Facebooksidor.


Handla Hållbart! - innebär att handlarna i Ludvika under vecka 44, 30-okt - 5 nov 2017, lyfte hållbara varor och tjänster i butiker och på sociala medier. Därigenom skapades en arena för hållbar handel i Ludvika.
 
Projektet ”Hållbart Västerbergslagen” gjorde det möjligt att marknadsföra Handla Hållbart!
 
Skylten Handla Hållbart! visade vilka butiker som deltog 2017.
Minst ett av följande kriterier skulle uppfyllas för att företagen skulle kunna delta:

MILJÖMÄRKT:
•        Ekologiskt producerade varor
•        Miljömärkta varor t ex Svanen, Bra Miljöval

RETUR:
•        Återbrukade varor
•        Re-designade varor
•        Återvunnet material i produkter

TJÄNSTER:
•        Hållbara tjänster som till exempel reparation, re-design, användande av hållbara
          material/produkter eller energieffektivisering

ANSVAR:
•        Socialt ansvarstagande, t ex Fairtrade
•        Närproducerade varor (i Dalarna eller max 10 mils avstånd till produktionsplats)
•        Produkter som håller länge (t.ex. 10 års garanti) och kan återbrukas
•        Samnyttjande t ex utlåning eller uthyrning
•        Varor som bidrar till tydlig energieffektivisering