Tillsammans med Vindkraftcentrum har projektet Innovationsnod Vindkraft under våren 2022 tagit fram den digitala leverantörsplattformen
Leverantörsnod DalaVindkraft som erbjuder matchning av lokalt näringsliv till vindkraftsparkerna under och efter byggandet av parkerna.

På denna gemensamma plattform för hela Dalarna kan företag registrera sig för att erbjuda varor och tjänster till dem som bygger vindkraftparker. På plattformen väljer företagen själva till vilka parker de vill leverera. Vindkraftexploatörerna kan därmed enkelt hitta det lokala näringslivet och skapa kontakt med intressanta företag, beroende på vilka tjänster och varor som efterfrågas under olika perioder. Det är under många år som de lokala företagen kan vara med och leverera sina tjänster. Själva byggtiden för en vindkraftpark är oftast cirka två år och därefter följer en drifttid på cirka 25 år.

Från våren 2023 drivs plattformen av Samarkand2015, och finansieras av de vindkraftsbolag som nyttjar den.
 

Vill du veta mer om hur det går till att aktivera näringslivet vid vindkraftsetableringar? - Läs mer i metodhandboken för Leverantörsnod

För mer info om hur du som företagare registrerar dig på plattformen - Läs mer i broschyren Leverantörsnod DalaVindkraft.

Registrera ditt företag på: 
Leverantörsnod DalaVindkraft
och välj vilka vindkraftparker du vill leverera varor eller tjänster till. 

- Att vindkraftbolagen finansierar plattformen är en stark signal till det lokala näringslivet att de vill handla lokalt, så jag hoppas att många lokala företag registrerar sig som leverantörer, säger Patricia Magnell, processledare på Samarkand2015.

Bygdeprocesser

Som neutral aktör erbjuder Intresseorganisationen Hela Sverige Dalarna en möjlighet för lokalbefolkningen att diskutera vindkraft med en oberoende part och få information om rättigheter och möjligheter i samband med vindkraftsetableringar.

Läs mer - Metodhandboken om bygdemedel.
Läs mer - Metodhanboken om bygdeprocesser.

Vindpark Dalarna

Länsstyrelsen Dalarna, Region Dalarna samt Vindkraftsbolagen SR-Energy och Dalavind AB håller på att etablera Sveriges första besökspark för vindkraft på Riskebo vindkraftspark mellan Falun och Hofors. Vindparken gör det möjligt att uppleva vindkraft på nära håll, få information om vindkraft och energiförsörjningen och erbjuder rastplats och grillmöjligheter för hela familjen. Invigning av parken förväntas ske i juni 2023.