Mission X
- att träna och leva som en astronaut

Samarkand 2015, Fredric Lilljebjörn och Jenny Jansson har av Rymdstyrelsens blivit beviljade 500.000 kronor till utvecklingsprojektet “Mission X - för alla - att träna och leva som en astronaut!”
Syftet är att bland barn och unga öka intresset och kunskapen för STEGM-ämnen genom att fokusera på rymden. STEGM står för: Science, Technology, Engineering, Geography, Mathematics

 
Mission X är ett skolprojekt som drivs av ESA, Europeiska rymdorganisationen, och deras utbildningsprojekt ESERO. Projektet ska stimulera barn och yngre ungdomar att “träna som en astronaut”. Det går kortfattat ut på att träna både “knopp och kropp” med olika övningar med rörelse, styrka, koordination, logik och naturvetenskapliga undersökningar om vad som händer i kroppen i rymden. Det handlar även om att se hur de basala behoven upprätthålls i rymden, exempelvis hur man odlar mat. Alla övningar bygger på aktiviteter och färdigheter som man utför på den “riktiga” astronautträningen vid ESA:s huvudkontor för astronauter.

Varför träning och STEGM-ämnen ihop?
Att vi - både barn och vuxna - rör på oss mindre och mindre är ett faktum. Ett stillasittande liv i kombination med felaktiga matvanor gör att vi hamnar i en negativ spiral där hälsoproblemen både blir fler och allvarligare för både yngre och äldre. 
Det finns flera forskningsrapporter som visar att fysisk aktivitet både ger bättre hälsa och klart förbättrad koncentration och bättre minne. Rör du dig regelbundet så blir du mindre känslig för stress, depression och nedstämdhet. Genom att möta barnen ute i skolorna och aktivera dem med olika spännande uppdrag vill vi vara med och motverka den negativa spiral som råder. 

Genom att på ett positivt sätt få dem att känna rörelseglädje genom träning vill vi lära barnen att styrketräning, konditionsträning och smidighet är kul, går att utföra på många olika roliga sätt och på allas nivå! Alla ska kunna delta och barnen kommer även att få olika uppdrag att göra tillsammans med sina lärare och föräldrar när vi inte är med dem i skolan.
 
Varför vill vi jobba med “Mission X-för alla” i Ludvika?
Anledningarna till att vi valt “Mission X” som tema för projektet är flera:

  • Livet och utvecklingen i rymden kommer att vara “på tapeten” i många år framöver. Barnen som växer upp nu kommer som vuxna att leva i en värld där vi antagligen har fler människor som arbetar utanför jorden.
  • Behovet av en sund knopp i en sund kropp. Elever behöver strategier för att i dagens stressade samhälle förstå vikten av hur man håller både mental och fysisk bra form samt varför det är viktigt att göra det!
  • Förstå skillnaden på ett naturvetenskapligt arbetsätt och pseudovetenskap. Idag blir människor överösta med information från olika sociala medier och konspirationsteorier och osanningar sprids fort. Detta kan skapa osäkerhet och till och med potentiellt farliga situationer för vårt demokratiska samhälle. Elever, vuxna och lärare måste få bra verktyg att vara källkritiska!
  • Rymden är ett av de bästa sätten att få barn, ungdomar och vuxna intresserade av naturvetenskap.

 
Vad ska hända här i Ludvika?
Alla årskurs 2 elever ska under nästa läsår (23/24) - på alla grundskolor i kommunen samt särskolan - få delta i projektet tillsammans med sina lärare och föräldrar. Det kommer att beröra närmare 350 barn, 700 föräldrar och ett 50-tal lärare. Under vårterminen kommer vi att utveckla alla övningar tillsammans med lärarna, fortbilda oss tillsammans för att under hela hösten och våren aktivt komma ut på alla skolor och arbeta med både kropp och knopp med rymdinspirerade astronaut-träningsövningar. Bland annat kommer eleverna att få arbeta i vår “månsimulator” där de får känna hur det är att röra sig på månen. De får även jobba med astronomiska kluringar för att lösa olika uppdrag.
 
Fredric Lilljebjörn och Jenny Jansson är båda från Ludvika. Fredric är utbildad personlig tränare, styrketräningsinstruktör, löpcoach, tränare inom olympiska lyft och föreläsare. Jenny är utbildad biolog i grunden men har de senaste 23 åren arbetat som lärare inom de naturvetenskapliga ämnena på högstadiet och gymnasiet. Hon är även lärarutbildare, författare, föreläsare och lärarambassadör för ESERO Nordic och ESERO Sverige. ESERO är ESA:s utbildningsavdelning.

Har ni frågor eller vill ni vara med och testa olika uppdrag och övningar  - kontakta: 
 Fredric Lilljebjörn - Lilljebjorn1986@gmail.com
 Jenny Jansson  - jenny.jansson@vbu.ludvika.se

Mer information om Mission X finns på ESA:s sida trainlikeanastronaut  och på ESERO Sveriges sida skolprojekt/mission-x

Fredric Lilljebjörn och Jenny Jansson ska tillsammans med Samarkand2015 driva projektet Mission-X - att tränma och leva som en austronaut.
Foto: Hans Esselöv