Samarkands hållbarhetsarbete

Inom hållbarhet har Västerbergslagen globalt ledande industrier.

För Samarkand är hållbarhet en självklarhet. För alla våra arbetsområden är hållbarhet därför ett ledord. Vi har valt att utgå från de 17 hållbarhetsmålen i Agenda 2030 för att visa att vi lever upp till vår vision ”För ett attraktivt, hållbart och innovativt Västerbergslagen”.

Vi arbetar för att företag och organisationer i Västerbergslagen skall ligga i framkant när det gäller hållbarhetsarbetet. För oss handlar det om  att bidra till ekologiskt, ekonomisk och socialt hållbar utveckling.

Rätt agerat ger hållbarhetsarbetet företagen såväl bättre konkurrenskraft som möjlighet att skapa nya affärsrelationer och bidrar till att nya hållbara produkter och tjänster utvecklas och når marknaden.
 

Samarkands hållbarhetsnätverk

Samarkand har sedan ett antal år ett hållbarhetsnätverk där deltagare från näringsliv 
och organisationer som är intresserade av att utveckla sitt sociala och miljömässiga ansvar och arbete möts fyra gånger årligen. Målsättningen med hållbarhetsnätverket är:
  • Att Ludvika och Smedjebacken ska uppfattas som en förebild inom hållbarhet
  • Att ge regionens arbetsgivare och medarbetare kompetens och praktiska kunskaper för att kunna bedriva ett effektivt hållbarhetsarbete
  • Att genom ett aktivt hållbarhetsarbete öka regionens och företagen i regionens konkurrenskraft
Läs mer om  Hållbarhetsnätverket


 

Näringslivspris inom miljö och hållbar utveckling

Samarkand delar årligen ut ett näringslivspris inom Miljö och Hållbar Utveckling för att stimulera och belöna engagemang i hållbarhetsfrågor inom Västerbergslagens näringsliv. Priset är 10.000 kronor.
 
I första hand ska priset delas ut till en person, företag eller sammanslutning i Västerbergslagen som tagit fram en idé som är tydligt realiserbar eller som genom nytänkande och innovation i sitt företagande har brutit ny mark för regionens hållbarhetsarbete.
Läs mer om priset 

 

År 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda som innehåller de 17 Globala målen för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling.

Hållbar utveckling definieras av FN som utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.

Agenda 2030 ska minska fattigdom, orättvisor och ojämlikheter, samt lösa klimatkrisen under de kommande 15 åren. De är en fortsättning på de åtta millenniemålen som världen arbetat för sedan år 2000. Skillnaden är att milleniemålen fokuserade på fattigdomsbekämpning i världens fattiga länder. Agenda 2030 tar det till en högre nivå och nu ska alla världens länder inkluderas i arbetet för en hållbar värld.

För att uppnå målen krävs det att både regeringar, privat sektor, civilsamhälle och medborgare samarbetar.

Läs mer om Agenda 2030 och
de globala målen