Samarkands näringslivspris inom miljö och hållbar utveckling

Samarkand delar årligen ut ett näringslivspris inom Miljö och Hållbar Utveckling för att stimulera och belöna engagemang i hållbarhetsfrågor inom Västerbergslagens näringsliv.
Priset är 10.000 kronor.
 
I första hand ska priset delas ut till en person, företag eller sammanslutning i Västerbergslagen som tagit fram en idé som är tydligt realiserbar eller som genom nytänkande och innovation i sitt företagande har brutit ny mark för regionens hållbarhetsarbete.
 
Tyngdpunkten för att få priset bör ligga på de ekologiska, ekonomiska och sociala utmaningar som är strategiskt viktiga för företagens och invånarnas livsmiljö.
 
Priset, som delas ut årligen, består av ett penningbelopp och ett diplom till vinnaren.
 
Jury är ”Hållbarhetsnätverket”, som består av representanter från Ludvika och Smedjebackens kommuner samt företag från regionen.
 
Jurygruppen utser tre kandidater till priset, varav en vinnare.
Priset delas ut i höst, samband med något event som anordnas av Samarkand2015. Närmare datum för detta meddelas senare.

Vinnare av priset 2021 var Ovako. Juryns motivering var 
"Ovako är ledande inom hållbar stålproduktion. Företaget har minskat 
koldioxidutsläppen med 54 procent sedan 2015 och stålprodukternas 
koldioxidavtryck är 80 procent lägre än det globala genomsnittet.
Med den nya vätgasanläggningen i Hofors blir Ovako först i världen med att värma stål med vätgas inför valsning och tar nästa stora steg mot en klimatneutral stålproduktion."


Tidigare vinnare är: Återvinningsbutiken i Ludvika samt Slaktarstina (kristina Forsberg). 

Lämna förslag till 2022-års pristagare senast 7 oktober. 
Förslag kan lämnas av vem som helst, till info@samarkand2015.com

 
Frågor, kontakta Petra Holmlund eller Lars Lindblom: fornamn.efternamn(at)samarkand2015.com
 
 Priset finansieras av AB Samarkand2015.