Samarkands näringslivspris inom miljö och hållbar utveckling

Bland åtta nominerade blev årets vinnare av Samarkands Hållbarhetspris Jacob Holgersson, miljöstrateg på Ludvika kommun. Priset delades ut i samband med Samarkands jubileumsmiddag 23 november där Jacob även var en av talarna.

Samarkands hållbarhetsgrupp är jury. Motiveringen lyder: 

"Jacob är en uppskattad och pålitlig miljöresurs för företagare, föreningar, invånare och kommunerna Smedjebacken-Ludvika. Genom hans envisa och kunniga arbete har Ludvika kommun blivit årets miljöbästa landsbygdskommun 2022. Även utanför kommunernas gränser är Jacob en eftertraktad resurs och anlitas flitigt tack vare sin kompetens och erfarenhet."


- Jag är djupt hedrad och rörd och lovar att förvalta denna utmärkelse efter bästa förmåga, säger en överraskad Jacob när han överräcks diplom och blomma. 

Prissumman på 10.000 kronor vill Jacob att Samarkand skänker till Västerbergslagens Naturskyddsförening. 

Ordförande i den lokala Naturskyddsföreningen, Monika Utter, tar emot beskedet med stor glädje och tacksamhet.  
 
- Men oj, det är verkligen jätteroligt. Jag känner till Jacob Holgersson som en eldsjäl och är tacksam både för prissumman och för det fina samarbete som föreningen har med honom, säger hon. 

Sammanfattningar av övriga nomineringar till årets Hållbarhetspris:
 
Odla Po-ängen ekonomisk förening
Ur ekologiskt perspektiv har föreningen med sina medlemmar med hållbara metoder omvandlat en bit äng till en produktiv grönsaksodling. Här använts främst handkraft och naturliga gödslingspreparat så som djurgödsel, växtkompost och täckmaterial från företag och privatpersoner - som annars skulle blivit ett avfall.
  
Eldflamman UF
Vi skapar miljövänliga, hållbara och mer hälsosamma eld/och-braständare skapade av ihoplindat träull doppat i ekologiskt bivax.
 
 REKO Ludvika, Smedjebacken.
Direkthandel med livsmedels och lantbruksprodukter. Ger producenter en möjlighet att sälja sina produkter utan mellanhänder. Samt ge konsumenter en chans att köpa lokalproducerade produkter.
 
Coop Smedjebacken, Emil Johansson med personal
- sitt mångåriga arbete med att ta emot personer i sin verksamhet som står långt ifrån den ordinarie arbetsmarknaden,
- att ge personer möjlighet att arbetsträna och komma ut i arbetslivet på sina egna villkor,
- att alltid ge god handledning, strukturerat arbetssätt och fint bemötande till alla praktikanter,
- att erbjuda möjlighet till anställning efter praktik.
 
Tillmans musteri i Grangärde, Tomas Tillman
Stor satsning av solceller på taket som driver musteriet. Installerat laddbox till besökare med elfordon. Ekologisk odling. Tänker lokalt och hållbart i allt de gör, såväl investeringar samt egen produktion.
 
Sara Leonardsson, tandsköterska på Folktandvården
För flera konkreta förslag på förbättringar som skulle gynna både miljö, hälsa och prestation när det kommer till framförallt barn och ungdomar.

Däljans Naturhus
 En familj som byggt ett naturhus. 2019 startade de sin resa med att designa huset och sedan själva bygga upp huset från grunden.Kretsloppstänk, odling, självförsörjning och klimatet (längre sommar) var några av de viktiga punkterna de ville kombinera under samma tak med ett naturhus.  Ett gediget arbete med att bygga upp detta naturhus och har väckt stor uppmärksamhet i den lilla by (gräsberg) där de valt att placera huset, det sticker verkligen ut bland alla andra hus som ligger i närheten.
 
 
 
Fakta om Samarkands hållbarhetspris 

Samarkand delar årligen ut Hållbarhetspriset, som egentligen heter Näringslivspriset inom Miljö och Hållbar Utveckling. Syftet är att stimulera och belöna engagemang i hållbarhetsfrågor inom Västerbergslagens näringsliv. Priset är 10.000 kronor.
 
I första hand ska priset delas ut till en person, företag eller sammanslutning i Västerbergslagen som tagit fram en idé som är tydligt realiserbar eller som genom nytänkande och innovation i sitt företagande har brutit ny mark för regionens hållbarhetsarbete.
 
Tyngdpunkten för att få priset bör ligga på de ekologiska, ekonomiska och sociala utmaningar som är strategiskt viktiga för företagens och invånarnas livsmiljö.
 
Priset, som delas ut årligen, består av ett penningbelopp och ett diplom till vinnaren.
 
Jury är ”Hållbarhetsnätverket”, som består av representanter från Ludvika och Smedjebackens kommuner samt företag från regionen.
 
Jurygruppen utser tre kandidater till priset, varav en vinnare.
Priset delas ut i höst, samband med något event som anordnas av Samarkand2015. Närmare datum för detta meddelas senare.

Vinnare av priset 2021 var Ovako. Juryns motivering var 
"Ovako är ledande inom hållbar stålproduktion. Företaget har minskat 
koldioxidutsläppen med 54 procent sedan 2015 och stålprodukternas 
koldioxidavtryck är 80 procent lägre än det globala genomsnittet.
Med den nya vätgasanläggningen i Hofors blir Ovako först i världen med att värma stål med vätgas inför valsning och tar nästa stora steg mot en klimatneutral stålproduktion."


Tidigare vinnare är: Återvinningsbutiken i Ludvika samt Slaktarstina (kristina Forsberg). 

Lämna förslag till 2023-års pristagare. 
Förslag kan lämnas av vem som helst, till info@samarkand2015.com

 
Frågor, kontakta Petra Holmlund eller Lars Lindblom: fornamn.efternamn(at)samarkand2015.com
 
 Priset finansieras av AB Samarkand2015.

Jacob Holgersson, vinnare av
2022-års Hållbarhetspris.