Västerbergslagen Ikigai

Drivkraften inom oss – för regional tillväxt

För att befästa och utveckla regionens konkurrenskraft, öka den interkulturella
kompetensen och för att stärka regionen på exportmarknaden driver Samarkand nu projektet Västerbergslagen Ikigai.

I form av tre arbetspaket erbjuds Samarkands medlemsföretag ökad förståelse och kompetens inom interkulturell kommunikation och internationella affärer. 
 

Vi kan skräddarsy arbetspaketen för just ditt företag eller arbetsgrupp. Kontakta
oss för bokning: 
Linda Varga, Projektledare VB Ikigai
linda.varga@samarkand2015.com
Mika Tejbo, Processledare VB Ikigai
mika.tejbo@samarkand2015.com