Vatten som profilområde

Hösten 2016 tog Samarkands styrelse beslut om ett nytt profilområde för bolaget att arbeta med, ”Vatten som strategisk resurs”.
 
På sikt kommer rent vatten att vara en bristvara i världen, det finns exportpotential som "vatten" men också för att säkerställa god, kvalitativt vatten för boende och företag. 

Vatten som utvecklingspotential finns inom en rad områden och detta skulle kunna bli mycket intressant för Västerbergslagen. 

Samarkand har pekat ut fem potentiella ”utvecklingsområden”:
 

  • Hållbarhet; rent, tillgängligt och vårdat vatten
  • Vattenbaserad livsmedelsproduktion
  • Energiproduktion
  • Rekreation – besöksnäring
  • Transport
"Vatten som strategisk resurs” är en infrastrukturfråga och bedömdes som ett utvecklingsområde på längre sikt men frågan har snabbt blivit högaktuell. Västerbergslagen har en förhållandevis god tillgång på vatten och intresset är stort från olika intressenter.