Volontärarbete

Du behövs som volontär!

Det finns många sätt att engagera sig för att må bra eller se till att andra mår bra.
Några gillar att träna och får till och med träna på arbetstid. Ett annat alternativ skulle kunna vara att ta ett volontäruppdrag. Att få känna sig nyttig och att man gör gott kan ha en minst lika god inverkan på hur du mår, som träningen har.

Vad engagerar dig?

Ett volontäruppdrag är ett utbyte, det ska kännas bra för alla som är involverade. Ett ideellt uppdrag innebär att du engagerar dig i en ideell verksamhet utan att få betalt. Fundera över vad du har lust att göra och vad som motiverar dig. Vad vill du bidra till och påverka? Vad vill du få ut av ditt engagemang och vad tycker du är roligt?

Företagare, bli mer attraktiva genom socialt ansvarstagande

Allt fler företag har volontärprogram där de låter sina anställda engagera sig i uppdrag för ideella organisationer på arbetstid. Ett sådant engagemang gynnar både företaget, de enskilda medarbetarna och organisationerna som tar emot volontärer. Engagerade företag är mer attraktiva som arbetsgivare.