Kompetensförsörjning

Rekrytering av arbetskraft är en nyckelfråga för företag, myndigheter och organisationer i regionen. Även om konjunkturella skiftningar inverkar så finns ett långsiktigt strategiskt behov inom detta område. 
Ett av Samarkands2015:s uppdrag är att arbeta för att hitta, locka hit, behålla och utveckla för regionen nödvändig kompetens. Det gör vi bland annat genom att inhämta information om Samarkand2015:s företag- och organisationers personalbehov.  Vi deltar i rekryteringsmässor i Sverige och utomlands och samarbetar även med regionala, nationella och internationella aktörer för kompetensförsörjning och för att få rätt arbetskraft till företagen i regionen.
 

Ludvika och Smedjebacken är i en period av tillväxt och högkonjunktur. Tillsammans med de stora pensionsavgångarna är efterfrågan på kompetens stor. För att få en klar bild av läget och vilka satsningar som behövs inom kompetensförsörjning genomför Samarkand2015 en inventering av kompetensbehov bland medlemsföretagen. Läs mer om Samarkands kompetensbehovskartläggning.

I nya läroplanen har Skolverket betonat förskolors och skolors uppdrag att stärka elevernas digitala kompetens. Ludvika och Smedjebackens kommun ser detta som en viktig del av undervisningen och gör därför en stor satsning på att öka kompetensen hos kommunernas pedagoger.
Hos Samarkand2015 samlas lärare och pedagoger från Smedjebacken och Ludvika kommun för att utbilda sig för att kunna undervisa i och integrera programmering i de traditionella läroämnena. Läs mer här.