Kompetensförsörjning

Rekrytering av arbetskraft är en nyckelfråga för företag, myndigheter och organisationer i regionen. Även om konjunkturella skiftningar inverkar så finns ett långsiktigt strategiskt behov inom detta område. 

Ett av Samarkands2015:s uppdrag är att arbeta för att hitta, locka hit, behålla och utveckla för regionen nödvändig kompetens. Det gör vi bland annat genom att inhämta information om Samarkand2015:s företag- och organisationers personalbehov. 

Vi deltar i rekryteringsmässor i Sverige och utomlands och samarbetar även med regionala, nationella och internationella aktörer för kompetensförsörjning och för att få rätt arbetskraft till företagen i regionen.