Bredda arbetsmarknaden

För att få fler olika sorters arbetsplatser i regionen behöver vi bredda arbetsmarknaden. Samarkand är ett forum för samverkan mellan samhälle, akademi och näringsliv där vi jobbar med frågan bland annat genom entreprenörs- och starta eget-utbildningar, kontakt med entreprenörer, support till företagens affärsutvecklingsprocesser och utveck­ling av sociala företag.

Ett av Samarkands uppdrag är att arbeta med en breddning av arbetsmarknaden för att minska sårbarheten, skapa större möjligheter för medflyttare att hitta jobb samt att detta ska bidra till en tillväxt i regionen. Detta arbete sker i samverkan med näringslivsenheterna och Väsman Invest.  Innovationsutveckling och möte med innovatörer sker också ofta inom HVV.
Det är långa processer att få företag att flytta sin verksamhet, sådana diskussioner förs men har långa processtider. Vi skulle behöva hitta verksamhet inom bland annat programmering – mjukvaruutveckling, ett administrativt center samt gärna någon verksamhet med kemisktekniskt-medicinsk inriktning. High Voltage Valley har startat ”Innovationsverkstaden” som ett sätt att öka fokus på innovationsutveckling och hur vi kan hjälpa innovatörer till marknaden.

Fortlöpande genomför vi riktade Starta eget-utbildningar för våra medflyttare, dessa kurser ges såväl på svenska som engelska.