Samarkands stödplattform för sociala företag

Samarkand driver en unik kompetens- och stödplattform för utveckling av arbetsintegrerade sociala företag i Ludvika och Smedjebacken. 

Syftet med plattformen är att stödja och tillförsäkra personer/organisationer som vill starta och utveckla sociala företag ett stöd i detta arbete. Den kan röra finansiering, affärsutveckling, administration, handledarstöd etc. Målet är att utveckla fler bärkraftiga sociala företag i Västerbergslagen. Arbetet genomförs framförallt av en operativ HR-resurs från Samarkand med finanisering från samordningsförbundet Finsam. 

I Västerbergslagen (Ludvika-Smedjebacken) finns 6 av länets 16 sociala företag; Återvinningsbutiken, Luddes Hundcenter, Disponentparken i Grängesberg, Väderbacken i Smedjebacken, Odla Po-ängen i Ludvika samt Hantverkstan i Smedjebacken, vilka på olika sätt får stöd via plattformen, både operativt och strategiskt. Till exempel träffar Samarkand verksamhetsledarna från de sociala företagen gemensamt en gång per månad och inte minst fungerar Samarkand som HR-resurs för de sociala företagen. Samarkand har en budget för riktade insatser efter behov.

Samarkands stödplattform har blivit en modell för liknande stödstrukturer på andra håll i länet, och de är en viktig del i arbetet med att etablera sociala företag. För övrigt har stödplattformen också har varit delaktig i det av Region Dalarna drivna projektet ”Samverkan socialt företagande i Dalarna”, samt nämns som ett gott exempel i Sveriges kommuner och regioners handbok ”Ny väg till innovativa lösningar” sid 79-82 som ett bra, lokalt exempel på hur man jobba med dessa frågor.

I stödplattformen ingår, förutom Samarkand, näringslivschefen i Ludvika Kommun, representanter för arbetsmarknadsenheterna i Ludvika och Smedjebackens kommuner, representant för Arbetsförmedlingen, samordningsförbundets förbundschef samt vid behov adjungeras operativa stödpersoner.

Vill du veta mer om stödplattformen och socialt företagande, kontakta Samarkand: info@samarkand2015.com 

I september 2022 arrangerades et seminarium där aktörer från näringsliv, Region Dalarna, Finsam, Ludvika och Smedjebackens kommuner och många andra organisationer samlades för att diskutera och dela kunskap om Sociala företag och dess viktiga roll i samhället. Läs mer om  seminariet: Sociala företag konkurrerar på samma villkor
 

I anslutning till seminariet arrangerades en mässa där de lokala Ssociala företagen visade upp sina verksamheter.