Sociala företag konkurrerar på samma villkor men har en viktigare roll i många människor liv

Att något är omöjligt är bara en åsikt, inte fakta. 
Om det och om att vara behövd, att känna tillhörighet och att kunna jobba på ens egna villkor och med den anpassning som behövs, handlade Kristoffer Olofssons inledande föredrag som startade seminariet om socialt företagande. 

 

Aktörer från näringsliv, Region Dalarna, Finsam, Ludvika och Smedjebackens kommuner och många andra organisationer samlades hos Samarkand i måndags för att diskutera och dela kunskap om Sociala företag och dess viktiga roll i samhället. 
Det inledande föredraget av Kristoffer Olofsson både berörde och belyste. Kristoffer var med i en trafikolyska då han var ung. Efter det lever han med 92 procent invaliditet. Han är förlamad från bröstkorgen och nedåt, ändå jobbar han som trafiklärare.  
- Att min dåvarande chef kom till sjukhuset strax efter olyckan och sa att jag givetvis skulle tillbaka till jobbet... att han skulle se till att min bil anpassades efter mig, det var en avgörande sak för mig då allt annat såg mörkt ut, berättade kristoffer.  

Just anpassning efter varje individs behov och att undvika utanförskap var en återkommande sak under seminariet. Företagsledarna på de sociala företagen i Västerbergslagen vittnade om att deras jobb till stor del handlar om att få människor att växa och att känna tillhörighet. 
Ett annat ämne som diskuterades var samhällets ofta felaktiga uppfattning om sociala företag. Det slogs hål på många myter om att dessa företag inte konkurrerar på samma villkor som andra. Många positiva röster hördes om våra sociala företag och dess unika och viktiga roll i samhället. Samtidigt diskuterades olika vägar att utveckla samverkan och ytterligare stärka Västerbergslagens redan idag framgångsrika verksamheter.

Som avslutning på dagen visade de sociala företagen upp sina verksamheter i en mässa i Samarkands entré. Många besökare passade på att köpa produkter från företagen och ställa frågor om dess varor och tjänster.  

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter