Programmering i skolan

Pedagoger lär sig programmera!
 
Pedagoger som arbetar inom förskola, fritids och skola i Ludvika och Smedjebacken går kurs hos Samarkand2015 för att lära sig programmera.
 
Under ledning av Anders Berggren, IKT-pedagog i Smedjebacken
Frida Hallmans, tidigare pedagog i Ludvika, nu hos 2047 Science Center
Tobias Wetterskog, programmerare och pedagog hos 2047 Science Center
Alice Carlsson, pedagog i förskolan i Ludvika och  Sabina Graaf, pedagog i förskolan i Ludvika får pedagoger prova på att programmera legorobotar att utföra ett uppdrag. Vidare får de låna med sig programmeringslådor med klassutrustning hem för att använda i undervisningen.

Här kan du läsa en artikel om utbildningen "Programmering i skolan".

Initiativet kommer ur ett projekt på Samarkand2015. En arbetsgrupp har  arbetat med att ta fram ett förslag till en programmeringsprofilering ”en röd tråd från förskola till gymnasieskolans avslut” för grund- och gymnasieskolorna i Ludvika och Smedjebacken.  
 
Arbetsgruppen ser också programmering som ett bra verktyg att underlätta inkluderingen av nyanlända i klassrummen då programmering är oberoende av vilket modersmål man har. Utifrån detta gick Samarkand in med en ansökan om medel ur ”tillfälligt statsbidrag för mottagning av flyktingar” för att kunna köpa in IT-lådor och starta upp verksamheten. Ansökan beviljades och utbildning av pedagoger har skett.

För att få låna IT-lådorna som finns på Samarkand, måste du först ha deltagit i utbildningen.

Vill du ha mer information eller delta i utbildningen, hör av dig till Åsa Andersson: 
 Telefon: 070-226 46 56
E-post: asa.andersson@samarkand2015.com