Recruit and retain competence

Recruitment of qualified labor is a key issue for companies, authorities and organizations in the region. Even if it changes from time to time, cylically changes have an impact, there is a long-term strategic need in this area.
We work to ensure that our members increase their ability to attract, recruit and retain the competence they need for their businesses. We do this by offering, among other things, relocation service, immigration networks, HR meetings and recruitment fairs. Samarkand also runs a student center with approximately 300 students
 

Ludvika och Smedjebacken är i en period av tillväxt och högkonjunktur. Tillsammans med de stora pensionsavgångarna är efterfrågan på kompetens stor. För att få en klar bild av läget och vilka satsningar som behövs inom kompetensförsörjning genomför Samarkand2015 en inventering av kompetensbehov bland medlemsföretagen. Läs mer om Samarkands kompetensbehovskartläggning.

I nya läroplanen har Skolverket betonat förskolors och skolors uppdrag att stärka elevernas digitala kompetens. Ludvika och Smedjebackens kommun ser detta som en viktig del av undervisningen och gör därför en stor satsning på att öka kompetensen hos kommunernas pedagoger.
Hos Samarkand2015 samlas lärare och pedagoger från Smedjebacken och Ludvika kommun för att utbilda sig för att kunna undervisa i och integrera programmering i de traditionella läroämnena. Läs mer här.