Rörlighet i Bergslagen

Rörlighet i Bergslagen - en social innovation som är ett resultat från samarbete mellan offentliga och privata företag i Samarkands HR nätverk. Rörlighet i Bergslagen vänder sig  till medarbetare som är i behov av att prova annat arbete.

Konceptet bygger på en "vinn-vinn-situation" för medarbetare, företag och arbetsgivare i HR-nätverket.
 • Företaget/arbetsgivaren får hjälp att hitta nya vägar för medarbetare som är i behov av att prova annat arbete  samtidigt som företaget/arbetsgivaren förbinder sig att erbjuda medarbetare från andra företag i HR-nätverket att prova annat yrke/jobb.
 • Medarbetaren får tillgång till vägledning, coachning och möjlighet att testa annat jobb i upp till 3 månader hos annat företag/arbetsgivare.
 • Lön betalas av företag där medarbetaren har sin grundanställning.
 • Uppföljning och återkoppling till företaget görs av coachen som arbetar med coachning, vägledning och stöd för att hitta lämpliga "praktik /arbetsplatser hos  företagen/arbetsgivarna.
Detta är en möjlighet för medarbetare som är i behov av att byta arbete vilket kan bero olika faktorer till exempel
 • i riskzon för sjukskrivning på grund av fysisk och psykisk ohälsa.
 • inlåsningseffekter - forskning visar att drygt 25 procent av alla medarbetare  är i behov av att byta arbete.
 • övertalighet/omorganisation.

Utöver detta så erbjuds möjlighet till
Personal- och chefsutvecklingsprogrammet

Naturligtvis - med naturen som rum och verktyg

Reflektionsgrupper för
 • Chefer/arbetsledare
 • Ledningsgrupper
 • Arbets- och projektgrupper,
  med syfte att
       - stärka yrkesrollen
       - självkännedom
       - erfarenhetsutbyte
       - förebygga stress
 • Medarbetare,
  med syfte att

  - stärka deltagarna och öka självkännedomen

HR-nätverk består av följande företag/arbetsgivare:

Västerbergslagens utbildningscentrum
Smedjebackens kommun
Landstinget Dalarna
Ludvika Kommun
Samarkand2015
Spendrups
Ovako
ABB


För mer information, kontakta din HR-enhet eller Samarkand2015.
Kathrine Abrahamsén
Tel: 0240-56 55 10
Mail: kathrine.abrahamsen@highvoltagevalley.se

Ladda ner broschyr


Rörlig arbetskraft avgörande för tillväxt

I tidningen entré nr 4/2016 finns en artikeln som beskriver en doktors-avhandling i ämnet rörlig arbetskraft.

Utdrag ur artikeln:
Kunskapen är basen för tillväxt och välstånd i dagens samhälle. Men det räcker inte - kunskapen måste spridas och exploateras. En rörlig arbetskraft är därför avgörande för innovation och entreprenörskap. 
I doktorsavhandlingen "Heterogenous Innovation and Labour Mobility" har Ding Ding vid KTH tagit fram fyra artiklar som behandlar ämnet arbetskraftrörlighet från olika vinklar.
Läs mer på sid 19 i entré.

Ding Ding's artikel i ämnet, på engelska.