Samarkands mentorskapsprogram: positivt ledarskap och utveckling

Efter ett engagerat halvår har Samarkands Mentorskapsprogram nyligen avslutats, med en sista träff. Programmet, som startade i september, involverade 18 deltagare fördelade på nio mentorer och nio adepter.

- Det har varit jättekul att ta del av alla intressanta reflektioner och diskussioner som skett under gruppträffarna och jag ser fram emot att dra igång ett nytt mentorsprogram framåt hösten, säger Janna Johansson, Samarkand2015.

Vid programmets avslutningsträff närvarade elva personer, vilka alla gav sina synpunkter på upplevelsen. Dessa deltagare rapporterade enhälligt att de skulle rekommendera Samarkands Mentorskapsprogram till andra chefer och ledare likväl som till adepter. Deras betyg på programmet var imponerande:
6 deltagare gav det högsta betyget 10
3 deltagare betygsatte det till 9
2 deltagare gav betyget 8

Värdefulla Erfarenheter och Nyväckta Insikter
Deltagarnas feedback belyser de aspekter av programmet som varit mest värdefulla. Bland de mest uppskattade momenten fanns möjligheterna till nya vänskaper, givande samtal både i grupp och enskilt, och chansen att utvecklas som mentor och att som adept få stöd och rådgivning.

Många framhöll betydelsen av att kunna träffa sin adept och utbyta erfarenheter samt att få tid för reflektion. Deltagarna betonade även hur programmet varit utvecklande för både mentor och adept och berikat dem med nya perspektiv på ledarskap och konflikthantering.Samarkands Mentorskapsprogram har därmed inte bara främjat deltagarnas professionella utveckling, utan även bidragit till personlig tillväxt och bättre insikter i effektivt ledarskap.

Med så starkt stöd och positiva betyg kan programmet anses vara en stor framgång och framtiden ser ljus ut för liknande initiativ inom Samarkand. 
Här kan du läsa mer om Samarkands Mentorsprogram och dess innehåll.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter