Utvecklingsarbete i projekt

Ett långsiktigt och strategiskt utvecklingsarbete är en förutsättning för tillväxt och ekonomisk utveckling. Verksamheten är inriktad på omvärldsbevakning och projektidéer med fokus på Samarkand2015:s ägare och intressenters långsiktiga utvecklingsområden. Utgångspunkten är att projekten ska ingå som en del i det ordinarie utvecklingsarbetet.

Förutom projekten sker en del av Samarkand2015:s arbete i arbetsgrupper.  
 

Pågående projekt och stategiska arbeten

Rörlighet i Bergslagen
är en social innovation som är ett resultat från samarbete mellan offentliga och privata företag i Samarkands HR nätverk. Rörlighet i Bergslagen vänder sig till medarbetare som är i behov av att prova annat arbete.

Hållbart Västerbergslagen
är ett nätverk för hållbar utveckling och ökad konkurrenskraft ett avslutat projekt som övergår i ett "Hållbarhetsnätverk"

FlyttIn Grangärdebygden 
är ett arbetsintegrerande socialt företag för nyanlända i Dalarna som bidrar till att utveckla landsbygden. 
I samverkan med näringslivet ska man hitta möjligheter så att medarbetarna i företaget kan bli en resurs i branscher som har arbetskraftsbrist. na som bidrar till att utveckla landsbygden

Programmering i skolan
Hos Samarkand2015 samlas lärare och pedagoger från Smedjebacken och Ludvika kommun för att utbilda sig för att kunna undervisa i och integrera programmering i de traditionella läroämnena

Vatten som profilområde
Hösten 2016 tog Samarkands styrelse beslut om ett nytt profilområde för bolaget att arbeta med, ”Vatten som strategisk resurs”. På sikt kommer rent vatten att vara en bristvara i världen. Västerbergslagen har en förhållandevis god tillgång på vatten och det finns flera potentiella utvecklingsområden.


Avslutade projekt och strategiska arbeten

Framtidens Företagande
 var ett projekt som bidrog till att nyanlända som stod utanför arbetsmarknaden skulle få en ny möjlighet till sysselsättning. Projektet kartlade vilka små företag som stod inför en ev försäljning eller en nedläggning. Detta för att kunna matcha behovet med den kompetens som fanns i bla Arbetsförmedlingens etableringsinsats