Utvecklingsarbete i projekt

Ett långsiktigt och strategiskt utvecklingsarbete är en förutsättning för tillväxt och ekonomisk utveckling. Verksamheten är inriktad på omvärldsbevakning och projektidéer med fokus på Samarkand2015:s ägare och intressenters långsiktiga utvecklingsområden. Utgångspunkten är att projekten ska ingå som en del i det ordinarie utvecklingsarbetet.

Förutom projekten sker en del av Samarkand2015:s arbete i arbetsgrupper.  
 

Pågående projekt och stategiska arbeten

Innovationsnod Vindkraft
Projektet Innovationsnod Vindkraft tar fram en leverantörsplattform som ska underlätta för företag att leverera varor och tjänster till vindkraftparker. 


Full täckning i glesbygd
En unik antennlösning kan nu fylla kommunens vita fläckar för mobiltäckning enkelt och kostnadseffektivt. Det svenska teknikbolaget Radio Innovation visar i ett pilotprojekt tillsammans med Samarkand2015 och Ludvika kommun  att det går att få bra mobiltäckning till en ekonomiskt försvarbar kostnad på platser där detta i dag saknas. 

BID-Grängesberg blev Grängesbergsfrämjandet
Region dalarna, Svenska stadskärnor, Ludvika kommun och Samarkand genomförde tillsammans med en rad övriga intressenter ett utvecklingsarbete för Grängesberg, enligt den så kallade BID-modellen.
Idag drivs utvecklingsarbetet av idella eldsjälar med stöd av Samarkand2015. 

Snabb Smart hållbar Omställning
Samarkand och näringslivsenheterna i Ludvika och Smedjebackens kommuner driver ett projekt för kompetensutveckling till permitterade, varslade och anställda och stöd till ledning, till följd av Covid-19.  

Rörlighet i Bergslagen
är en social innovation som är ett resultat från samarbete mellan offentliga och privata företag i Samarkands HR nätverk. Rörlighet i Bergslagen vänder sig till medarbetare som är i behov av att prova annat arbete.

Hållbart Västerbergslagen
är ett nätverk för hållbar utveckling och ökad konkurrenskraft ett avslutat projekt som övergår i ett "Hållbarhetsnätverk"

FlyttIn Grangärdebygden 
är ett arbetsintegrerande socialt företag för nyanlända i Dalarna som bidrar till att utveckla landsbygden. 
I samverkan med näringslivet ska man hitta möjligheter så att medarbetarna i företaget kan bli en resurs i branscher som har arbetskraftsbrist. na som bidrar till att utveckla landsbygden

Programmering i skolan
Hos Samarkand2015 samlas lärare och pedagoger från Smedjebacken och Ludvika kommun för att utbilda sig för att kunna undervisa i och integrera programmering i de traditionella läroämnena

Vatten som profilområde
Hösten 2016 tog Samarkands styrelse beslut om ett nytt profilområde för bolaget att arbeta med, ”Vatten som strategisk resurs”. På sikt kommer rent vatten att vara en bristvara i världen. Västerbergslagen har en förhållandevis god tillgång på vatten och det finns flera potentiella utvecklingsområden.