Samarkand är en av de 22 som fått beviljade projektmedel för "Framtidens företagande"

(Från nyhetsarkiv 2016)
Nu är det klart vilka insatser som ska riva hinder för nyanländas företagande. Med dessa snabbspår tillvaratas nyanländas kompetens och erfarenhet samtidigt som näringslivet utvecklas.

Språkförbistring, brist på information och avsaknad av nätverk gör det svårare för nyanlända att starta företag i Sverige. I dag är processerna för nyanländas etablering så utdragna att det skapar problem för både individer, näringslivet och samhället, visar vår studie Migration, företagande och etablering.

Nu fördelar Tillväxtverket cirka 16 miljoner kronor till 22 projekt för att bättre och snabbare ta vara på nyanländas kompetens och erfarenhet av företagande. Pengarna ska användas till informations- och språkinsatser, nätverk och mentorskap. De går till projekt som redan varit igång under en tid och har potential att nå goda resultat på relativt kort tid. De flesta insatser görs i storstadsområden men tanken är att de ska spridas över hela landet.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter