Programmering i skolan

(Från nyhetsarkiv 2018)
Lego Mindstorms, Blue-bots och Dash är kanske inte vad gemene man känner till, men bland lärare och elever i Ludvika och Smedjebacken är detta en del av undervisningen.
I nya läroplanen har Skolverket betonat förskolors och skolors uppdrag att stärka elevernas digitala kompetens. Ludvika och Smedjebackens kommun ser detta som en viktig del av undervisningen och gör därför en stor satsning på att öka kompetensen hos kommunernas pedagoger.

Hos Samarkand2015 samlas lärare och pedagoger från Smedjebacken och Ludvika kommun för att utbilda sig för att kunna undervisa i och integrera programmering i de traditionella läroämnena.

Totalt har 230 pedagoger från i stort sett alla grundskolor har gått en programmeringsutbildning. Några av dem har hunnit delta i flera kurser. Sedan ifjol har de fört in programmering på olika vis i skolämnen såsom matte och teknik men även som mer lekfulla varianter på förskolenivå.
 
En som nyligen deltog i en programmeringskurs hos Samarkand är Ulf Holmkvist som är lärare på Lorensbergskolan.

- Det här känns jättespännande och inspirerande. Jag ser fram emot att kunna ta med mig nya kunskaper tillbaka till mina elever, säger Ulf. 
 
Samarkand2015 som var en av initiativtagarna till utbildningen ser flera positiva effekter av satsningen. 

- Vi såg tidigt att programmering i skolan är ett språköverbryggande ämne som stödjer integrationsarbetet i klassrummen. Utifrån detta sökte Samarkand medel ur ”tillfälligt statsbidrag för mottagning av flyktingar” för att kunna köpa in IT-lådor som skolorna nu kan låna, berättar Janna Periera Johansson, Samarkand.
 
Lådorna innehåller material som lärare kan använda i sin undervisning. Det är detta som är Lego Mindstorms, Blue-bots och Dash– material för att på olika nivåer lära sig programmering.
 
- Detta har blivit mycket omtyckt.  Lådorna används flitigt. Eleverna kan till exempel bygga robotar som de sedan kan programmera till att utföra olika uppgifter, fortsätter Janna.

De lärare som håller i utbildningarna är:

Anders Berggren, IKT-pedagog i Smedjebacken
Frida Hallmans, tidigare pedagog i Ludvika, nu hos 2047 Science Center
Tobias Wetterskog, programmerare och pedagog hos 2047 Science Center
Alice Carlsson, pedagog i förskolan i Ludvika
Sabina Graaf, pedagog i förskolan i Ludvika


Nedan är exempel på robotar som finns i IT-lådorna. 

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter