Samarkand2015 på Industridagen i Malmö

(Från nyhetsarkiv 2016)
Måndagen den 17 oktober deltog Samarkand2015 tillsammans med ABB och Ludvika kommun på Industridagen 2016 i Malmö. Årets tema var ”Industrin och regionerna – gränslöst beroende av varandra.”

Med detta tema vill man lyfta fram att den svenska industrins globala konkurrenskraft är nödvändig för ett framgångsrikt och välmående Sverige, och att grunden för global framgång är regional, till och med lokal. Vad krävs lokalt för framgång globalt? Finns det recept på hur region och industri kan vara varandras katalysator? Tillsammans med ABB och Ludvika kommun var Samarkand2015 inbjudna till berätta hur man jobbar med dessa frågor.
                                                                                 

ABB:s Sverigechef Johan Söderström och Thomas Andersson, platschef på ABB i Ludvika, inledde med att berätta om ABB:s världsledande position inom elkraft sett till både nutid och i ett historiskt perspektiv. Johan Söderström betonade att en viktig del av framgången för att utveckla denna världsledande position och att behålla den är att attrahera rätt kompetens. Här lyftes Samarkand fram som en viktig aktör.

Efter att ABB berättat om sin verksamhet och samarbetet med Samarkand fick Samarkands Lars Lindblom möjlighet att under några minuter berätta om verksamheten. Han förklarade att en stor del av framgångsfaktorn ligger i det gemensamma och privata ägandet med fem ägare och 32 medlemmar, något som skapar förutsättningar för en bra dialog och en tydlig gemensam agenda. Lindblom fortsatte med att beskriva hur Samarkand stöttar sina ägare och medlemsorganisationer med att hitta rätt kompetens och locka dem till Ludvika. Just kompetensförsörjning är något som Samarkand har starkt fokus på. Ska Ludvika behålla sin världsledande position måste spetskompetens rekryteras. Med detta följer också arbetet med medflyttare (Jobb åt båda) där Samarkand för närvarande arbetar med drygt 63 personer varav 60 från andra länder.

Lars Lindblom berättade att Ludvika och Smedjebacken är en region där industrin är fundamentalt viktig; 35 procent av alla sysselsatta arbetar i industrin vilket är betydligt högre än rikssnittet på 14 procent. Den industriella agenda som Samarkand arbetar efter inkluderar allt från programmeringsprojekt från förskola till gymnasium och ett lokalt Högskolecentrum till infrastrukturfrågor med fokus på väg och järnväg. Infrastrukturarbetet kan förenklat sammanfattas i orden ”in med människor och ut med gods”.

- För att locka kompetens till regionen måste vi erbjuda en helhet som fungerar och är attraktiv, förklarar Lindblom och fortsätter med att betona vikten av konkreta åtgärder i nutid.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter