Två viktiga nya medlemmar i Samarkand

(Från nyhetsarkiv 2016)
Nu är det klart med två nya medlemmar som kommer ingå i Samarkandkretsen. Dessa två är Kungl. Ingenjörs-vetenskapsakademien (IVA) och Högskolan Dalarna. 
”Samarkand gör ett fantastiskt arbete. Vi har ett givande utbyte sedan flera år tillbaka och vill nu stärka det ytterligare” säger Björn O. Nilsson. 

Samarkandkretsen är en del av AB Samarkands grundverksamhet och säkrar en bred förankring i dagens näringsliv och i ett långsiktigt perspektiv. Som medlem i Samarkandkretsen stöder man Samarkands verksamhet och mål. Med de två nya medlemmarna stärks Samarkandkretsen ytterligare.

IVAs vd Björn O. Nilssonhar flera år i rad presenterat det senaste årets framsteg inom forskning och teknik i det tal som benämns ”Högtidstalet”. Det har varit ett välbesökt mingel på Samarkand. Vi är redan nu igång och planerar nästa seminarium som kommer att ske i mars 2017. 

Samarkand finns med i IVA:s Näringslivsråd och Lars Lindblom, vd Samarkand, är adjungerad regional representant i Näringslivsrådets styrelse. Samverkan med Högskolan Dalarna sker kontinuerligt. Bland annat ordnar HögskoleCentrum, som är en del av Samarkand, både kurser, tentor och lokaler m m för distansstuderande elever.

”Samverkansformer bedrivs genom kontakter mellan akademin och det omgivande samhället. Det kan handla om hur Högskolan Dalarna ska möta och samarbeta med näringslivet i olika former, alltifrån att skapa praktikplatser till att skapa gemensamma strategier för kompetensförsörjning med mera. Men samverkan sker också med idéburna organisationer, politiker, landsting och skolan” säger samverkansansvarig på Högskolan Dalarna, Sigrid Saveljeff.  ”Samarkand utgör en av dessa viktiga plattformar för samverkan”.

Styrkan hos Samarkands nya medlemmar
IVA är en oberoende arena för kunskapsutbyte. Genom att initiera och stimulera kontakter mellan olika kompetensområden och över nationsgränser fungerar akademien som en gränsöverskridande brobyggare mellan näringsliv, forskning, förvaltning och olika intressegrupper. I mötet mellan människor – genom föreläsningar, konferenser, forskarutbyten och olika projekt – genereras nya idéer och ny kunskap växer fram.

Högskolan Dalarna har som uppdrag att driva utbildning och forskning i nära samverkan med omvärlden. Högskolan Dalarna ska prioritera det särskilda behov av kompetens och kunskap som Dalarna och regionen omkring har.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter