”Julklappspengar” till tolv projekt

(Från nyhetsarkiv 2016)
På tisdagen hölls det avslutande mötet för kommunstyrelsens utskott för flyktingfrågor. Då det fanns pengar kvar av det ursprungliga statsbidraget och dessutom vissa projekt inte har använt sina bidrag fullt ut fördelades denna gång 4 673 000 kronor till tolv projekt.

Samarkand, fortsättning med ”Framtidens kompetens” - 1 708 000 kronor.
Läs mer på kommunens webb.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter