Stenberg ska jobba för tillväxten i Västerbergslagen — tillträder ny tjänst på Samarkand

Samarkands vd Lars Lindblom hälsar Stina Stenberg välkommen. Samarkands vd Lars Lindblom hälsar Stina Stenberg välkommen.

(Från nyhetsarkiv 2016)
Stina Stenberg har fått klart med ett nytt spännande uppdrag på regionala utvecklings-bolaget Samarkand. Hon väljer därför att lämna tjänsten som chef för kommunens kultur- och fritidsförvaltning.

AB Samarkands verksamhet bygger på att långsiktigt bidra till att trygga tillgången till arbetskraft inom näringsliv och förvaltning.

VD Lars Lindblom är nu mycket glad över att via Stina Stenbergs forskningsarbete, sätta ytterligare fokus på tillväxtarbetet och inte minst då sett ur ett kvinnligt försörjningsperspektiv.
– Det känns jättebra att nu få hit Stina som verkligen kan sätta ytterligare fart på vårt tillväxtarbete, säger Lars Lindblom.

– Jag ska direkt efter nyår börja jobba med ett forskningsprojekt kring tillväxt i Västerbergslagen, något som jag de senaste två månaderna har arbetat med att ta fram ett underlag för säger Stina Stenberg.

Hon tillägger:
– Det här var en möjlighet jag kände att jag bara inte kunna tacka nej till, även om det inte var helt lätt att besluta mig för att lämna jobbet som chef för kultur- och fritidsförvaltningen. Jag har trivts mycket bra där.
Kvinnor i fokus

Men Stina Stenberg ser i sitt nya uppdrag en stor möjlighet att bidra till utvecklingen av tillväxtkommunerna Ludvika och Smedjebacken, detta som något av en fortsättning på projektet ”Att växa i takt” som genomfördes under åren 2012-2014.

I sin forskningsplan lyfter Stina Stenberg bland annat fram att det i starkt industripräglade Västerbergslagen bör arbetas med att försöka öka andelen kvinnor som anställda i industrin, liksom att få till en högre grad av kvinnligt företagande och överlag att kvinnor i en större utsträckning blir egenförsörjande.
"Naturligt projekt hos oss"

AB Samarkands verksamhet bygger på att långsiktigt bidra till att trygga tillgången till arbetskraft inom näringsliv och förvaltning. VD Lars Lindblom är nu mycket glad över att via Stina Stenbergs forskningsarbete sätta ytterligare fokus på tillväxtarbetet och inte minst då sett ur ett kvinnligt försörjningsperspektiv.
– Det känns jättebra att nu få hit Stina som verkligen kan sätta ytterligare fart på vårt tillväxtarbete, säger Lars Lindblom.

Han poängterar att det här är något som det under en längre tid har funnits behov av att utveckla.
– Vi har ett generellt uppdrag att arbeta med strategiskt utvecklingsarbete, gärna med forskningsinslag. Så det känns helt naturligt att det här projektet läggs hos oss.

Läs mer på Ludvika kommuns webb.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter